A K T U A L N O Ś C I

Konferencja promująca polsko-francuską i europejską współpracę w dziedzinie kształcenia zawodowego - program Leonardo da Vinci

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Ambasada Francji w Polsce oraz Polsko-Francuski Fundusz Współpracy organizują wspólnie konferencję promującą polsko-francuską współpracę w dziedzinie kształcenia zawodowego.
  Spotkanie odbędzie się 23 października 2009 roku w Warszawie. Termin zgłoszeń mija 15 października.
  Celem konferencji jest promocja możliwości dofinansowania projektów współpracy międzynarodowej, jakie program Leonardo da Vinci oraz Polsko-Francuski Fundusz Współpracy stwarzają samorządom lokalnym, firmom, szkołom oraz innym instytucjom kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Konferencja będzie również okazją do nawiązania pierwszych kontaktów w celu utworzenia partnerstw oraz wymiany doświadczeń w ramach kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Źródło: leonardo.org.pl