A K T U A L N O Ś C I

Pokazowy egzamin zawodowy w zawodzie Elektromechanik Pojazdów Samochodowych

Dnia 17.12.2009. o godz. 12:00 w CKPiU w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Mostowa 1 odbędzie się otwarty, próbny egzamin zawodowy w zawodzie Elektromechanik Pojazdów Samochodowych - zapraszamy nauczycieli. Szczegółowych informacji udziela Pan Ireneusz Wiśniewski.