Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

A K T U A L N O Ś C I

Klub Dyrektora Szkoły Zawodowej - Konferencja

Z przyjemnością informujemy, że do Klubu Dyrektora Szkoły Zawodowej należy już ponad 40 dyrektorów i wicedyrektorów szkół zawodowych z całego województwa opolskiego. 13 grudnia 2010, godz. 10:00 zapraszamy wszystkich na pierwszą konferencję w ramach klubu; tematem przewodnim jest "Dokumentacja i zarządzanie szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe w formie modułowej", prelegentem będzie pan Janusz Górny pełnomocnik dyrektora szkoły ds. jakości w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie.

Podczas spotkania będzie również czas na wymianę doświadczeń i dzielenie się przykładami "dobrych praktyk". Mamy nadzieję, że będzie to cenny czas dla opolskiego szkolnictwa zawodowego.

Szczegółowy program oraz lokalizację konferencji wszyscy uczestnicy otrzymali w zaproszeniach.

Odwiedza nas 63 gości oraz 0 użytkowników.