A K T U A L N O Ś C I

Wyniki eliminacji II konkursu e-Biuro

Po przeprowadzeniu eliminacji w II konkursie e-Biuro do finału wojewódzkiego zakwalifikowali się następujący uczniowie: