Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

A K T U A L N O Ś C I

IV konkurs "e-Biuro"

IV wojewódzki konkurs "e-Biuro"

 

Zaproszenie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego do udziału
w IV edycji konkursu „e-Biuro”.

 

Już po raz czwarty tym razem w terminie jesiennym  mam zaszczyt zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie „e-Biuro”, którego celem jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów przy wykorzystaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, znajomością zagadnień z przedsiębiorczości,  oraz poprzez bogate doświadczenie w pracy z programami biurowymi i posługiwaniem się językiem obcym, przygotowanie ich do pracy zawodowej.

Tegoroczna edycja konkursu rozpocznie się w terminie jesiennym, finał odbędzie się 16 listopada 2015 r. a ogłoszenie wyników finału i wręczenie nagród odbędzie się 18 listopada podczas uroczystości obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Opolu.

 Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:

Etap I – eliminacje – 13 października 2015

Etap I – odbędzie się w szkole macierzystej uczniów i polegać będzie na rozwiązaniu on-line testu (quizu) na platformie elektronicznej konkursu w ściśle określonym czasie. Tematyka zadań związana będzie z obsługą programów biurowych takich jak: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, grafika menadżerska i prezentacyjna, bazy danych, oprogramowanie OCR, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zagadnień z przedsiębiorczości i umiejętności posługiwania się językiem obcym.

Część zadań będzie udostępnionych w dwóch wersjach językowych – angielskim i niemieckim.

O szczegółach organizacyjnych (dane dostępowe, logowanie) nauczyciele-opiekunowie zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na tydzień przed terminem etapu I.

Wyniki eliminacji oraz lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostaną opublikowane na stronie www.konkursy.rcre.opolskie.pl w terminie do 3 dni od ich przeprowadzenia.

Etap II – finał wojewódzki – 16 listopada 2015;

Finał wojewódzki odbędzie się w pracowni Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Udział w finale weźmie 10 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w etapie I.

Zadaniem uczestników finału będzie wykonanie zadań praktycznych w pracowni komputerowej RCRE w Opolu, które będą dotyczyć:

-        opracowania dokumentacji biurowej (informacyjnej, sprawozdawczej, prawniczej),

-        przygotowanie korespondencji seryjnej,

-        przetwarzania dokumentów w różnych formatach;

-        zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego do opracowania rozliczeń finansowych, wyników sprawozdawczych oraz zadań związanych z przedsiębiorczością,

-        zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w obsłudze biurowej (pozyskiwanie informacji, przesyłanie oraz przetwarzanie w chmurze),

-        część zadań będzie przygotowana w języku angielskim lub niemieckim (w zależności od zadeklarowanego języka obcego)

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 18 listopada 2015 podczas uroczystości obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Opolu.

Etap III – Warsztaty dla nauczycieli prowadzone przez laureatów i ich opiekunów – 18 kwietnia 2016

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Zgłoszenia do konkursu można dokonać za pomocą „Formularza zgłoszeniowego” pod adresem http://www.konkursy.rcre.opolskie.pl/new/j17/index.php/e-biuro/formularz-zgloszeniowy    

Więcej informacji na stronie http://www.konkursy.rcre.opolskie.pl/new/j17/index.php/e-biuro

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.