Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

A K T U A L N O Ś C I

Rekrutacja autorów kursów doskonalących dla kadry zarządzającej szkół zawodowych

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej prowadzi rekrutację na autorów programów kursów doskonalących dla kadry zarządzającej szkół zawodowych, w zakresie wspierania procesu wdrażania i monitorowania podstaw programowych kształcenia w zawodach, w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Czytaj więcej...

Kształcenie zawodowe według nowych programów nauczania

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych na konferencję metodyczną, która odbędzie się 10 czerwca 2013 roku o godzinie 13:00 w  RCRE w Opolu ul. Głogowska 27.
Temat konferencji: Kształcenie zawodowe według nowych programów nauczania
Program:
1. Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące programów nauczania

2. Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach

3. Nowe programy nauczania dla zawodów

4. Warunki dopuszczenia programów nauczania do użytku w danej szkole

5. Podręczniki WSiP w kontekście reformy szkolnictwa zawodowego - nowości na rok 2013/2014

6. Tworzenie programow nauczania i monitorowanie realizacji podstawy programowej - nowoczesne narzędzie dla nauczycieli i dyrektorów.

7. Kształcenie zawodowe według nowych programów- dyskusja, wymiana doświadczeń.

W konferencji weźmie udział Pani Elżbieta Hejłasz kierownik wydziału rozwoju programów Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Szkolenie dla Dyrektorów - Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych i Kierowników Ośrodków Egzaminacyjnych oraz ich zastępców, Przewodniczących Zespołów Nadzorujących Część Praktyczną i Egzaminatorów odbędzie się w 23.05.2013. w godz. 10:00 - 12:00 w auli ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. STANISŁAWA STASZICA W OPOLU, UL. ANDRZEJA STRUGA 16


KONFERENCJA METODYCZNA DLA NAUCZECIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH BRANŻY MOTORYZACYJNEJ

Tematyka konferencji: „Informacja diagnostyczna i komunikacja w systemach sterowania pracą silników spalinowych najnowszej generacji”

Program konferencji:

 1. Powitanie uczestników konferencji przez gospodarzy  spotkania.
 2. Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 w szkołach branży motoryzacyjnej.
 3. Prezentacja internetowego systemu społecznościowego nauczycieli przez Konsultanta RCRE.
 4. Prezentacja programów diagnozujących stan techniczny układów sterujących pracą silnika  /pokaz praktyczny w laboratorium silników spalinowych /.
 5. Analiza efektywności pracy prezentowanych programów diagnostycznych.
 6. Nowości wydawnicze na rynku branży motoryzacyjnej.
 7. Dyskusja, wnioski końcowe ułożenie wspólnego planu pracy w przyszłym roku szkolnym.

Termin konferencji: poniedziałek,  13 maja 2013 r. godz. 13.30

Miejsce konferencji: Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu, ul. Osmańczyka 22, 45-027 Opole.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy konferencji: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu,  Dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu

Konferencja międzynarodowa - "Kształcenie zawodowe w Europie"

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych na międzynarodową konferencję "Kształcenie zawodowe w Europie", która odbędzie się 28.05.2013. w sali AV Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji, ul. Głogowska 27, Opole.
Dla każdej z opolskich szkół zawodowych posiadamy 1 darmową wejściówkę, dla kolejnych osób oraz uczestników spoza woj. opolskiego, koszt udziału w konferencji wynosi 100zł (płatne przelewem na konto: Bank Millenium S.A. O/Opole 43 1160 2202 0000 0002 1633 5541).
Liczba miejsc jest ograniczona - rejestracja prowadzona jest przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy

PROGRAM KONFERENCJI:

Czytaj więcej...

Wyniki eliminacji konkursu e-Biuro

Po przeprowadzeniu eliminacji w konkursie e-Biuro do finału wojewódzkiego zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

 1. Innowacje w kształceniu zawodowym nauczycieli
 2. Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej
 3. "e-Biuro" - konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 4. Innowacyjne narzędzia dydaktyczne - przedmioty ekonomiczne
 5. Projekt "Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa"
 6. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 7. Konferencja metodyczna” Nowy egzamin zawodowy, a proces kształcenia”
 8. System MTS
 9. Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
 10. OKE informuje

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.