Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

A K T U A L N O Ś C I

Nowy egzamin zawodowy od 2013

Dla kogo będzie przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (egzamin zawodowy)?

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest wdrażany od roku szkolnego 2012/2013.
Egzamin zawodowy będzie przeprowadzany dla:
- uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników, uczniów (słuchaczy) szkół policealnych
- absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, w tym również osób posiadających świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych
- osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Więcej: http://www.oke.wroc.pl/staticpages/index.php?page=20120828102708165

Oferta edukacyjna Pracowni Przedmiotów Kształcenia Zawodowego

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu przekazuje Państwu 

ofertę edukacyjną na rok szkolny 2012/2013.

 • Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę.
 • Oferujemy doskonałe warunki dydaktyczne.
 • Współpracujemy z liczną grupą doradców metodycznych oraz z wieloma instytucjami kulturalno-oświatowymi z całego regionu.

Rekrutacja na wszystkie proponowane formy doskonalenia (z wyjątkiem kursów kwalifikacyjnych i finansowanych jako granty) odbywa się na bieżąco.

Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2013 r

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 2 lipca 2012 roku 
w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2013 roku

więcej ...

Projekt "Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej"

Szanowni Państwo,
dyrektorzy i nauczyciele szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie woj. opolskiego.

Z dniem 1 sierpnia 2012 REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Opolu rozpoczyna realizację projektu systemowego "Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej", w związku z tym zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe młodzieży z całego woj. opolskiego.  
W celu zgłoszenia szkoły do udziału w projekcie należy wysłać najpóźniej do 14.09.2012. wypełnioną DEKLARACJĘ.

Główne założenia projektu:

Czytaj więcej...

Projekt "Mentor świadomej nauki zawodu"

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Skarbników samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie, natomiast partnerem jest Warmińsko - Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.mentor-zawodu.pl

EKONOMIA OBRAZKOWA – STWÓRZ HISTORYJKĘ I WYGRAJ NAGRODĘ!

Rusza kolejna edycja projektu edukacji ekonomicznej stworzonego
przez Forum Obywatelskiego Rozwoju w partnerstwie z Bankiem Zachodnim WBK

Już po raz czwarty Forum Obywatelskiego Rozwoju i Bank Zachodni WBK zapraszają twórców komiksów i animacji do udziału w konkursie na prace o tematyce ekonomicznej. Najlepsze z nich zostaną wydane w specjalnym albumie, a ich autorzy otrzymają nagrody pieniężne. Termin zgłoszeń upływa 6 sierpnia 2012 r.

Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć komiks lub animację komputerową dotyczącą jednego z poniższych tematów:

1.    Gospodarka – bogactwo narodów.
2.    Polska - zielona wyspa czy Atlantyda?
3.    Jak trwale przywrócić wzrost gospodarczy w krajach strefy euro?
4.    Uwolnienie zawodów regulowanych - szansa czy zagrożenie?

Celem konkursu jest przedstawienie powyższych zagadnień w przystępnej formie obrazkowej, ciekawej dla odbiorcy w każdym wieku. By ułatwić zadanie autorom, do każdego tematu przygotowano opis merytoryczny.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

 1. Co Ty i Twoi rodzice powinniście wiedzieć o nowym kształceniu zawodowym
 2. Wykształceni technologią – nauczyciele szkół mechanicznych pójdą na szkolenia i staże
 3. Warsztaty „Metodyka tworzenia programów nauczania w oparciu o założenia reformy szkolnictwa zawodowego”
 4. Ogólnopolska konferencja "Szkolnictwo zawodowe dla przemysłu"
 5. Nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach
 6. Warsztaty „Metodyka tworzenia programów nauczania w oparciu o założenia reformy szkolnictwa zawodowego”
 7. Warsztaty w studiu nagrań i cyfrowym radio
 8. Projekt „Polska meblami stoi"
 9. Konferencje dla nauczycieli kształcenia zawodowego ”Zmiany programowe w kształceniu zawodowym”
 10. Dopuszczenie programu nauczania do użytku szkolnego

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.