Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

A K T U A L N O Ś C I

Co Ty i Twoi rodzice powinniście wiedzieć o nowym kształceniu zawodowym

Przez dziesiątki lat wyuczony zawód dawał ludziom utrzymanie często przez całe życie, aż do emerytury. Dziś trzeba być przygotowanym na to, że kariera rozwijać się będzie dynamicznie, a my pracować będziemy nie tylko w wielu miejscach, ale i kilku zawodach. Temu służyć mają zmiany w kształceniu zawodowym wprowadzane od 1 września 2012 roku.

Wykształceni technologią – nauczyciele szkół mechanicznych pójdą na szkolenia i staże

Od umiejętności i aktualności wiedzy wykładowców zależy poziom kształcenia przyszłych kadr przedsiębiorstw. Wychodząc z tego założenia, stowarzyszenie Centrum Promocji Innowacji
i Rozwoju
realizuje projekt pt. „Wykształceni technologią – program doskonalenia nauczycieli zawodu”. Jest on skierowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu ze szkół ponadgimnazjalnych i centrów kształcenia praktycznego. Założeniem projektu jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcących na kierunkach: mechanik, mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych. Programy będą opracowane w oparciu o diagnozę potrzeb nauczycieli, we współpracy
z przedsiębiorcami z branż odpowiadających ww. obszarom kształcenia. Dzięki temu będą niejako „szyte na miarę”, w ten sposób przyczyniając się do integrowania systemu kształcenia z rynkiem pracy.

Od września 2012 do grudnia 2013 nauczyciele wezmą udział w zajęciach instruktażowych
w wyspecjalizowanych ośrodkach, a także odbędą staże w przedsiębiorstwach stosujących najnowsze technologie i urządzenia.

Ponieważ projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udział w nim jest bezpłatny. Uczestnicy spoza miejsc organizacji zajęć będą mieli możliwość otrzymania zakwaterowania.

Organizator zaprasza wszystkich chętnych nauczycieli do zgłaszania udziału w projekcie. Zgłoszenia będą przyjmowane od początku maja br.

Szczegóły na stronie www.nauczyciel-technologie.pl

Warsztaty „Metodyka tworzenia programów nauczania w oparciu o założenia reformy szkolnictwa zawodowego”

Szanowni Państwo,
    informujemy że 2 część warsztatów „Metodyka tworzenia programów nauczania w oparciu o założenia reformy szkolnictwa zawodowego” dla grup 1 i 2 odbędzie się 16 kwietnia, w godz. 15:30 − 19:30 (pierwsza część odbyła się 5 marca).

Grupa 3: Pierwsze spotkanie odbyłoby się zgodnie z zaplanowanym już terminem 26 marca 2012, natomiast drugie 4 kwietnia 2012, w godz. 15:30 − 19:30.

Prowadzący te szkolenia przebywają obecnie na szkoleniach w Warszawie, gdzie MEN i KOWEZiU wyposażają ich w wiedzę i materiały.

UWAGA: Bardzo proszę wszystkie osoby, za które płacić będzie szkoła, powiat lub inny sponsor o zabranie ze sobą pisemnego skierowania na te warsztaty przez instytucję wysyłającą. Jeśli jest to kilka osób z jednej szkoły to wystarczy jedno skierowanie dla wszystkich. Skierowanie powinno zawierać: dane instytucji wysyłającej, listę nauczycieli kierowanych na warsztaty, nazwę i termin warsztatów (05.03. i 16.04.2012.) pieczęć i podpis dyrektora.

Ogólnopolska konferencja "Szkolnictwo zawodowe dla przemysłu"

Marszałek Województwa Opolskiego Pan Józef Sebesta oraz dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Pan Arkadiusza Tkocz serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji „Szkolnictwo zawodowe dla przemysłu” w dniu 24.02.2012r. w Legnicy.
Konferencja odbędzie się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, ulica Sejmowa 5A w godzinach od 13:00 do 19:00.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak. Tematem konferencji jest współpraca pomiędzy placówkami kształcenia zawodowego a przedsiębiorcami, celem dostosowania programu kształcenia zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy. W trakcie paneli dyskusyjnych przedstawiciele firm oraz szkół zaprezentują przykłady dobrych praktyk i wzajemnej współpracy. http://lsse.eu/index.php/o_strefie/aktualnosci/konferencja_szkolnictwo_zawodowe_dla_przemyslu

Nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zamieszcza nowe podstawy programowe „poskładane” dla każdego zawodu. Stanowią one wyciąg z rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach będzie obowiązywać od 1 września 2012 roku.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Czytaj więcej...

Warsztaty „Metodyka tworzenia programów nauczania w oparciu o założenia reformy szkolnictwa zawodowego”

Szanowni Dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe

W związku z wdrażanymi przez MEN zmianami w szkolnictwie zawodowym zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych na 10 godzinne warsztaty „Metodyka tworzenia programów nauczania w oparciu o założenia reformy szkolnictwa zawodowego”.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Warsztaty w studiu nagrań i cyfrowym radio
  2. Projekt „Polska meblami stoi"
  3. Konferencje dla nauczycieli kształcenia zawodowego ”Zmiany programowe w kształceniu zawodowym”
  4. Dopuszczenie programu nauczania do użytku szkolnego
  5. „Talent Game” – metodyka i narzędzie diagnozy predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów
  6. Wyjazd studyjny "System kształcenia zawodowego w Europie" - Nadrenia-Palatynat
  7. "Sklep Internetowy" warsztaty dla nauczycieli przedmiotów zawodowych
  8. Konkurs "Podstawowe pojęcia ekonomiczne"
  9. Ustawa o szkolnictwie zawodowym podpisana przez prezydenta
  10. Będą zmiany w szkolnictwie zawodowym - Sejm przyjął nowelizację ustawy

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.