Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

A K T U A L N O Ś C I

Konferencja poświęcona komunikowaniu wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Informujemy dyrektorów szkół zawodowych, że 17 listopada 2010, w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu, o godz. 10:00 odbędzie się konferencja poświęcona komunikowaniu wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Program konferencji >> PDF <<

Konferencja „Najnowsze osiągnięcia techniczne w zakresie szkolenia pracowników firm transportowo - spedycyjnych zajmujących się transportem drogowym”

   Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu we współpracy z Katedrą Maszyn Drogowych i Rolniczych Politechniki Opolskiej organizuje w dniu 22 listopada 2010 o godz. 14:00 konferencję metodyczną dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych woj. opolskiego kształcących w zawodach: technik logistyk, technik spedytor, technik transportu drogowego oraz technik pojazdów samochodowych. Tematem przewodnim tej konferencji są „Najnowsze osiągnięcia techniczne w zakresie szkolenia pracowników firm transportowo - spedycyjnych zajmujących się transportem drogowym”.
    Konferencja składać się będzie z wykładu opisującego najnowsze trendy w szkoleniu pracowników firm logistycznych i transportowych oraz zostanie zaprezentowany pierwszy w Polsce certyfikowany mobilny symulator jazdy samochodem ciężarowym i autobusem. Urządzenie to zapewnia najwyższą jakość szkolenia kierowców w warunkach specjalnych z wykorzystaniem najnowszych technologii. Wykorzystanie urządzeń tak nowoczesnych umożliwia przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń w dowolnym miejscu w kraju bez korzystania ze specjalnego toru jazdy dla pojazdów samochodowych. Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z w/w urządzeniem oraz osobiście odbyć jazdę próbną w symulatorze.
    W konferencji wezmą udział pracownicy firmy „CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ CARGO” z Jaworzna w woj. śląskim, która zaprezentuje najnowsze osiągnięcia techniczne wykorzystywane w procesie szkolenia.    
    Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się 22 listopada 2010 r. o godz. 14:00 w Instytucie Budowy Maszyn Politechniki Opolskiej przy ulicy Mikołajczyka w Opolu.
    Prosimy o potwierdzenie chęci przyjazdu u doradcy metodycznego przedmiotów zawodowych Pana Tadeusza Gabisa tel. 693 438 694.

ZDJĘCIA Z WARSZTATÓW:

{morfeo 5}

Konkurs „Lider edukacji zawodowej"

   Minister Edukacji Narodowej ogłasza ogólnopolski konkurs „Lider edukacji zawodowej" dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe, który trwać będzie  od  października 2010 r. do czerwca 2011 r. Głównym celem konkursu, organizowanego w ramach projektu systemowego z PO KL Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru jest wyłonienie i promocja szkół osiągających wysoką jakość i efektywność kształcenia zawodowego. Konkurs trwać będzie od października 2010 r. do czerwca 2011 r. Pobierz regulamin konkursu

http://www.men.gov.pl/content/blogsection/2/20/

Projekt "Youth Enetrpreneurship Strategies"

Czy przedsiębiorczości można się nauczyć?

   Jeszcze kilka lat temu wielu odpowiedziałoby przecząco na to pytanie. Przedsiębiorczość rozumiana  jako cecha wrodzona, którą się ma lub nie, z biegiem lat zaczęła być kojarzona z umiejętnościami analitycznymi, komunikacyjnymi, autonomicznymi zachowaniami społecznymi i działaniami ukierunkowanymi na rozwój. Tak rozumiana przedsiębiorczość trafia na amerykańskie uniwersytety, gdzie w latach 80 stała się podstawowym przedmiotem nauczania dla studentów ekonom.

Czytaj więcej...

Konferencja "Nowoczesne trendy w nauczaniu przedmiotów zawodowych branży handlowej"

Program:
1. Nowości techniczne w handlu - prezentacja urządzeń najnowszej generacji - Dariusz Zabilski
2. Zmiany w szkolnictwie zawodowym - Adam Koj WODIiP Opole.
3. Dostosowanie treści nauczania do oczekiwań pracodawców - dyskusja nauczycieli oraz opiekunów praktyk.
4. Oferta wydawnictwa REA dla branży handlowej - spotkanie z autorkami podręczników w zawodzie sprzedawca Katarzyną Kocierz oraz Haliną Zielińską
5. Mapa sprzedawcy - pokazowe zajęcia praktyczne - Katarzyna Kocierz oraz Halina Zielińska

Miejsce: Zespół Szkół Technicznych w Nysie, ul. Szopena 4
Termin: 18.10.2010r. godz. 12:00

{morfeo 4}

Projekt Comenius Regio

WODIiP Opole jest jednym z partnerów lokalnych projektu polsko-czeskiego "Comenius Regio". Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w obu regionach, w szczególności poprzez zastosowanie i upowszechnienie nowoczesnych metod nauczania. Oba regiony  będą  realizowały to poprzez wprowadzenie kształcenia modułowego.

Szkoły oraz pozostałe instytucje partnerskie w obu regionach będą wymieniały się doświadczeniem i upowszechnianiem nowoczesnych form kształcenia oraz podejmowały konkretne działania w tym zakresie. Zostaną stworzone bazy programów komputerowych do zastosowania w szkolnictwie zawodowym. Wsparciem zostaną objęci również nauczyciele, których kwalifikacje i umiejętności nie są często dostosowane do potrzeb nowoczesnego rynku pracy. Dla nich zostaną przygotowane specjalne programy doskonalenia, które po projekcie pozwolą im osiągnąć umiejętności, pozwalające na ubieganie się o status doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół zawodowych.

Każda instytucja biorąca udział w projekcie (po stronie polskiej i czeskiej) pozna zadania swojego partnera, wymieni się doświadczeniami. Partnerzy projektu będą promowali współpracę europejską również poprzez promocję kultur obu regionów, języków, tak aby współpraca w obszarze edukacji mogła rozwijać się również po projekcie.

Oficjalna strona projektu www.kz-regio.wodip.opole.pl

Więcej artykułów…

  1. II edycja projektu Innowacyjna Szkoła Zawodowa
  2. Edukacja ekonomiczna w nowej podstawie programowej
  3. Klub Dyrektora Szkoły Zawodowej - zapisy
  4. Konferencja Podsumowująca I edycję projektu Innowacyjna Szkoła Zawodowa
  5. Finał konkursu "Najlepszy szkolny hotelarz Opolszczyzny 2010"
  6. "Wyzwania przed szkolnictwem zawodowym" - Konferencja wojewódzka
  7. III Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Hotelarstwie
  8. Założenia projektowanych zmian - Kształcenie zawodowe i ustawiczne
  9. Konferencja MEN nt. zmian w kształceniu zawodowym oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  10. Konferencja metodyczna

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.