Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

A K T U A L N O Ś C I

III Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Hotelarstwie

   Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym zostanie zorganizowany w Zespole Szkół Nr 3 w Kędzierzynie- Koźlu III Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Hotelarstwie„ Najlepszy szkolny hotelarz Opolszczyzny 2010” dla uczniów techników hotelarskich oraz słuchaczy szkół policealnych (dziennych i zaocznych) województwa opolskiego z zakresu wiedzy hotelarskiej. Szkoła wystawia reprezentację składająca się z 4 uczniów + nauczyciel opiekun.

   Z uwagi na różny szczebel kształcenia we wszystkich szkołach hotelarskich naszego województwa warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udział 1 ucznia klasy pierwszej technikum (rocznik 93), a pozostałych 3 uczniów z dowolnych roczników, a w szkołach, gdzie istnieje tylko kształcenie policealne proporcje reprezentacji to 3 słuchaczy I rok, 1 słuchacz II rok. Organizatorami konkursu są dwie zaprzyjaźnione szkoły: Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie- Koźlu oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie. REGULAMIN KONKURSU

Założenia projektowanych zmian - Kształcenie zawodowe i ustawiczne

Poniżej link do strony MEN:

Założenia projektowanych zmian - Kształcenie zawodowe i ustawiczne - przedstawia kierunki projektowanych zmian dotyczących kształcenia zawodowego.

Konferencja MEN nt. zmian w kształceniu zawodowym oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Temat konferencji: Kierunki zmian w kształceniu zawodowym oraz kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Szkół prowadzących kształcenie zawodowe,
Szkół specjalnych,
Specjalnych ośrodków wychowawczych,
Poradni  psychologiczno-pedagogicznych
województwa opolskiego

Pragnę uprzejmie poinformować, że Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadząc prace nad zmianami w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz w obszarze kształcenia uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi – zaplanowało organizację konferencji wojewódzkich,  których celem jest prezentacja założeń MEN w wymienionych zakresach.

Dla województwa opolskiego konferencję zaplanowano na dzień 28 stycznia 2010 r. - Uniwersytet Opolski (Segment A i B) ul. Oleska 48. Spotkanie takie, skierowane do środowisk i osób bezpośrednio zainteresowanych wskazaną problematyką, ma na celu także dbałość o to, aby planowane zmiany były wprowadzane trafnie i starannie.

Czytaj więcej...

Konferencja metodyczna

Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół zawodowych wszystkich branż na konferencję metodyczną, która odbędzie się 11.01.2010. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, ul. Głogowska 27.
Program konferencji:
"Diagnoza i identyfikacja zdolności ucznia" - mgr Anna Gawdyn
Prezentacja oferty wydawnictwa REA

Konkurs "Zakładam Własną Firmę"

Zapraszamy uczniów szkół zawodowych województwa opolskiego do udziału w konkursie na uczniowską prezentację multimedialną "Zakładam Własną Firmę".

PLAKAT  REGULAMIN   KARTA ZGŁOSZENIOWA

Organizatorem konkursu jest:
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu

Patronat nad konkursem objęli:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny NYSA


Darmowy Internetowy System Rezerwacji Miejsc

   Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli branży hotelarsko-turystycznej na bezpłatne warsztaty "Darmowy Internetowy System Rezerwacji Miejsc". Warsztaty odbędą się 14 grudnia 2009 roku w godz. 13:00 - 15:00 w sali 106 Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, ul. Głogowska 27.

   Po zakończonych warsztatach taki system będzie można zainstalować dla swojej placówki, aby możliwa była praca z uczniami.

   Liczba miejsc jest ograniczona (16), a zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie na nr. 774579897 wew. 31 lub 601 54 79 68.

Więcej artykułów…

  1. Pokazowy egzamin zawodowy w zawodzie Elektromechanik Pojazdów Samochodowych
  2. Konferencja wojewódzka MŁODZI PRACOWNICY - BEZPIECZNY START W BUDOWNICTWIE
  3. Nowoczesne Metody Diagnostyki Pojazdów Mechanicznych
  4. Konferencja promująca polsko-francuską i europejską współpracę w dziedzinie kształcenia zawodowego - program Leonardo da Vinci
  5. Komunikat MEN z konferencji na temat "Kształcenie zawodowe"

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.