Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

A K T U A L N O Ś C I

Konferencja dla zawodowców

Zaproszenie na konferencję.

Pracownia Kształcenia Zawodowego Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu wraz z doradcami metodycznymi serdecznie zapraszają nauczycieli szkół województwa opolskiego, prowadzących kształcenie zawodowe na konferencję metodyczną „Nowe techniki w kształceniu w szkolnictwie zawodowym”, która odbędzie się w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu ul. Głogowska 27, w dniu 20.04.2015r. o godzinie 13:00.

Czytaj więcej...

Konkurs na najlepszy zespół design thinking

Uczestnikami konkursu są uczniowie wszystkich zespołów design thinking zakwalifikowani do projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”.
Organizatorem konkursu jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
Celem konkursu jest wyłonienie w trzech etapach trzech najlepszych zespołów design thinking.
Główną nagrodą w konkursie dla zespołu wraz z opiekunem będzie trzydniowy zagraniczny wyjazd studyjny do parku naukowo – technologicznego w Finlandii w dniach 25-27 maja 2015 r. Dla dwóch pozostałych zwycięskich zespołów przewiduje się nagrody rzeczowe: smartfony i aparaty fotograficzne.
Etap pierwszy wyłoni 10 najlepszych zespołów. Oceny dokonają opolscy przedsiębiorcy współpracujący z zespołem w czasie trwania projektu. Termin zakończenia pierwszego etapu 15 kwiecień 2015 r.
Etap drugi jest to prezentacja autorska projektów. Oceny projektów dokona jury konkursowe powołane przez Organizatora. Termin zakończenia drugiego etapu 25 kwiecień 2015 r. 

REGULAMIN KONKURSU

Wyniki eliminacji III konkursu e-Biuro

Dnia 16 marca odbyły się eliminacje online III Wojewódzkiego Konkursu e-Biuro.

Oto wyniki.

Lista uczniów, którzy dostali się do finału.

Czytaj więcej...

Konferencja przedstawiająca założenia nowych projektów finansowanych z EFS dla opolskich szkół zawodowych

  Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego będących organami prowadzącymi dla opolskich szkół zawodowych oraz dyrektorów szkół na konferencję, podczas której pragniemy zaprezentować założenia planowanych do realizacji w latach 2015-2017 projektów wspierających opolskie szkolnictwo zawodowe. Konferencja odbędzie się 11 marca 2015, o godz. 10:00 w auli Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, ul. Głogowska 27.

III konkurs "e-Biuro"

Zaproszenie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego 
do udziału w III edycji konkursu „e-Biuro”.

 

 

Już po raz trzeci  mam zaszczyt zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie „e-Biuro”, którego celem jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów przy wykorzystaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, znajomością zagadnień z przedsiębiorczości,  oraz poprzez bogate doświadczenie w pracy z programami biurowymi i posługiwaniem się językiem obcym, przygotowanie ich do pracy zawodowej.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Szkolenie dla nauczycieli branży ekonomiczno-finansowo- biurowej
  2. II spotkanie Klubu Dyrektora Szkoły Zawodowej
  3. Konferencja „Moje hobby drogą do sukcesu zawodowego”
  4. DORADZTWO ZAWODOWE - bezpłatne i praktyczne wsparcie kadry gimnazjów
  5. Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach
  6. TVP Opole o projekcie "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy"
  7. Spotkania z biznesem i wyjazdy na targi w ramach projektu
  8. Seminaria "Planowanie kariery zawodowej" dla uczniów szkół zawodowych
  9. Konkurs „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły" 2016
  10. Seminarium dla doradców zawodowych

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.