Spotkanie robocze - projekt OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY

Spotkanie robocze odbędzie się 4 lutego 2014, o godz. 13:30, w RCRE Opole, ul. Głogowska 27.
Cele spotkania:
- rozwiązanie powstałych wątpliwości dotyczących działalności SzOK, wirtualnych firm, konkursu dla uczniów itd.
- przekazanie informacji dotyczących realizacji na terenie szkół dodatkowych zajęć dla uczniów, wyjazdów na targi, kursów kwalifikacyjnych dla uczniów itd.
- przekazanie szkołom zestawów materiałów biurowych oraz dzienników zajęć pozalekcyjnych do prowadzenia zajęć
- przedstawienie stanu realizacji wyposażenia szkół w pracownie kształcenia zawodowego
- wyjaśnienie dokumentowania wkładu własnego pieniężnego i niepieniężnego