Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Konkurs na najlepszy zespół design thinking

Uczestnikami konkursu są uczniowie wszystkich zespołów design thinking zakwalifikowani do projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”.
Organizatorem konkursu jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
Celem konkursu jest wyłonienie w trzech etapach trzech najlepszych zespołów design thinking.
Główną nagrodą w konkursie dla zespołu wraz z opiekunem będzie trzydniowy zagraniczny wyjazd studyjny do parku naukowo – technologicznego w Finlandii w dniach 25-27 maja 2015 r. Dla dwóch pozostałych zwycięskich zespołów przewiduje się nagrody rzeczowe: smartfony i aparaty fotograficzne.
Etap pierwszy wyłoni 10 najlepszych zespołów. Oceny dokonają opolscy przedsiębiorcy współpracujący z zespołem w czasie trwania projektu. Termin zakończenia pierwszego etapu 15 kwiecień 2015 r.
Etap drugi jest to prezentacja autorska projektów. Oceny projektów dokona jury konkursowe powołane przez Organizatora. Termin zakończenia drugiego etapu 25 kwiecień 2015 r. 

REGULAMIN KONKURSU

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.