Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Bezpłatne i praktyczne wsparcie kadry gimnazjów - szkolenia

Ruszyła druga edycja  bezpłatnych szkoleń organizowanych w całej Polsce dla przedstawicieli gimnazjum. Na szkolenia „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych" zaprasza MEN i KOWEZiU.

  


- Zagadnienia podejmowane na warsztatach będą pomocne w przeprowadzaniu diagnozy stanu doradztwa w szkole, w projektowaniu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego oraz w jego realizacji z wykorzystaniem materiałów zaprezentowanych podczas szkolenia – pisze w liście polecającym dla dyrektorów gimnazjów Podsekretarz Stanu w MEN Tadeusz Sławecki.
Takie spotkania są nie tylko szansą na wymianę własnych doświadczeń, ale przede wszystkim inspiracją do dalszej pracy. Dla samej szkoły wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia oznaczają z kolei podniesienie jakości usług z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, które są obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest jednoczesny udział: dyrektora lub wicedyrektora gimnazjum, doradcy zawodowego lub osoby realizującej zadania doradcy w danej szkole oraz maksymalnie dwóch nauczycieli wychowawców.
Więcej informacji o warunkach rekrutacji i udziału w szkoleniach można znaleźć na stronie głównej szkolenia. Serdecznie zapraszamy!
Szkolenia przedstawicieli gimnazjów realizowane są w ramach projektu systemowego „Edukacja dla pracy etap 2".

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.