Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Podstawy programowe kształcenia w zawodach

Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02]

Betoniarz - zbrojarz 712 [01]

Cieśla 712 [02]

Dekarz 713 [01]

Drukarz 825 [01]

Elektromechanik 724 [05]

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724 [02]

Elektryk 724 [01]

Florysta 347 [09]

Fryzjer 514 [01]

Górnik eksploatacji otworowej 811 [01]

Introligator 734 [02]

Kamieniarz 711 [04]

Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych 311 [01]

Krawiec 743 [01]

Kucharz małej gastronomii 512 [05]

Malarz - tapeciarz 714 [01]

Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 833 [01]

Mechanik precyzyjny 731 [03]

Monter budownictwa wodnego 712 [03]

Monter nawierzchni kolejowej 712 [05]

Monter sieci i urzadzeń telekomunikacyjnych 725 [02]

Monter systemów rurociągowych 713 [04]

Murarz 712 [06]

Operator maszyn leśnych 833 [02]

Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 826 [01]

Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 813 [01]

Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 813 [02]

Opiekun medyczny 513 [02]

Opiekun w domu pomocy społecznej 346 [04]

Opiekunka środowiskowa 346 [03]

Optyk - mechanik 731 [04]

Posadzkarz 713 [05]

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 913 [01]

Pszczelarz 612 [01]

Renowator zabytków architektury 712 [07]

Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 743 [04]

Sprzedawca 522 [01]

Ślusarz 722 [03]

Tapicer 743 [03]

Technik administracji 343 [01]

Technik analityk 311 [02]

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311 [46]

Technik awionik 314 [06]

Technik budownictwa okrętowego 311 [05]

Technik budownictwa wodnego 311 [49]

Technik budownictwa 311 [04]

Technik cyfrowych procesów graficznych 311 [02]

Technik drogownictwa 311 [45]

Technik dróg i mostów kolejowych 311 [06]

Technik dźwięku 313 [08]

Technik ekonomista 341 [02]

Technik eksploatacji portów i terminali 342 [03]

Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311 [47]

Technik elektronik 311 [07]

Technik elektryk 311 [08]

Technik garbarz 311 [09]

Technik geodeta 311 [10]

Technik geofizyk 311 [11]

Technik geolog 311 [12]

Technik górnictwa otworowego 311 [14]

Technik handlowiec 341 [03]

Technik informatyk 312 [01]

Technik leśnik 321 [02]

Technik logistyk 342 [04]

Technik mechanik lotniczy 314 [05]

Technik mechanik okrętowy 314 [03]

Technik nawigator morski 314 [01]

Technik ochrony fizycznej osób i mienia 516 [01]

Technik optyk 322 [16]

Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313 [07]

Technik organizacji reklamy 342 [01]

Technik organizacji usług gastronomicznych 341 [07]

Technik pojazdów samochodowych 311 [52]

Technik poligraf 311 [28]

Technik przetwórstwa mleczarskiego 321 [12]

Technik prac biurowych 419 [01]

Technik rachunkowości 412 [01]

Technik realizacji dźwięku 313 [09]

Technik rybołówstwa morskiego 314 [04]

Technik spedytor 342 [02]

Technik technologii ceramicznej 311 [30]

Technik technologii chemicznej 311 [31]

Technik technologii szkła 311 [33]

Technik teleinformatyk 312 [02]

Technik telekomunikacji 311 [37]

Technik transportu drogowego 342 [05]

Technik transportu kolejowego 311 [38]

Technik turystyki wiejskiej 341 [08]

Technik urządzeń audiowizualnych 313 [04]

Technik urządzeń sanitarnych 311 [39]

Technik usług fryzjerskich 514 [02]

Technik usług kosmetycznych 514 [03]

Technik usług pocztowych i finansowych 421 [02]

Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 421 [01]

Technik weterynarii 322 [14]

Technik wiertnik 311 [40]

Technik włokienniczych wyrobów dekoracyjnych 311 [42]

Technik włókiennik 311 [41]

Technik żeglugi śródlądowej 314 [02]

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713 [06]

Zdun 712 [08]

Zegarmistrz 731 [05]

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.