Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Proponowane zmiany w kształceniu zawodowym

Zachęcam do udziału w konsultacjach Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących zmian w kształceniu zawodowym, które będą trwały do 31 października 2014 r.

Kształcenie zawodowe - proponowane zmiany Proponowane działania obejmują 7 obszarów:

I. WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI

II. ROZWÓJ POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA I UCZENIA SIĘ

III. ROZWÓJ DORADZTWA ZAWODOWEGO ORAZ SYSTEMU INFORMACJI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

IV. WSPIERANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE V. MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

VI. DOSKONALENIE PROCESU POTWIERDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

VII. PROMOWANIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Więcej informacji na stronie MEN

Więcej informacji na stronie MEN http://www.men.gov.pl/index.php/rok-szkoly-zawodowcow/ksztalcenie-zawodowe-proponowane-zmiany  

Odwiedza nas 87 gości oraz 0 użytkowników.