Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Projekt nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach dostępny na stronach KOWEZiU

Na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej został zamieszczony projekt nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach, przygotowany przez ekspertów pracujących w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego".

Oprócz samego projektu podstawy programowej w zawodach, na stronie KOWEZiU zamieszczono także prezentację wyjaśniającą jego strukturę oraz ankietę. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami i wypełnienia ankiety. Wszystkie zgłoszone uwagi będą wnikliwie analizowane przez ekspertów - autorów podstawy. Projekt podstawy programowej, gdy uzyska status projektu rozporządzenia, będzie jeszcze podlegał uzgodnieniom międzyresortowym i konsultacjom z partnerami społecznymi.

Od września 2012 roku w klasach pierwszych techników oraz zasadniczych szkół zawodowych zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Równocześnie klasy te obejmie nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach. Ten ostatni dokument obowiązywał też będzie w szkołach policealnych oraz na kursach oferujących przygotowanie zawodowe. Ma on w przyszłości pełnić również rolę standardów wymagań egzaminacyjnych - czyli w oparciu o niego będą przygotowywane i prowadzone wszelkie egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Eksperci - autorzy podstawy programowej kształcenia w zawodach, są zainteresowani poznaniem opinii środowisk zawodowych i oświatowych. Szczególnie liczą na uwagi, które pomogą uczynić projekt coraz bardziej nowoczesnym i w większym stopniu odpowiadającym potrzebom współczesnego rynku pracy. Zanim ten dokument uzyska formalny status projektu rozporządzenia może jeszcze ulegać zmianom wynikającym z procesu konsultacji prowadzonych przy pomocy wymienionej wyżej strony internetowej.

Odwiedza nas 87 gości oraz 0 użytkowników.