Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Dopuszczenie programu nauczania do użytku szkolnego

Programy nauczania do użytku szkolnego od 1 września 2009 roku dopuszcza nie MEN, a dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela.

W dotychczasowej praktyce szkoły mogły korzystać tylko z programów nauczania dla zawodu znajdujących się w wykazie programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN. Były one opracowywane głównie w KOWEZiU oraz w sporadycznych przypadkach przez nauczycieli jako programy autorskie. Od 1 września 2009 roku zasady dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego reguluje Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89 poz. 730). Dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela (lub nauczycieli) dopuszcza program nauczania do użytku w danej szkole.

Czytaj cały artykuł: http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=677:dopuszczenie-programu-nauczania-do-uytku-szkolnego&catid=22:ksztacenie-zawodowe&Itemid=36

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.