Wyniki finalu II Konkursu e-Biuro

Wyniki Finału II Wojewódzkiego Konkursu dla Szkół Ponadgimnazjalnych e-Biuro

Nazwisko

Imię

Szkoła

Liczba punktów

%

Muś

Łukasz

Zespół Szkół Ogólnokształcących "Carolinum" w Nysie

23

79,31

Kubik

Łukasz

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem

22

75,86

Groeger

Dawid

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu

21

72,41

Litowiński

Gracjan

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Godlewskiego w Nysie

19

65,52

Kozioł

Dominik

Zespół Szkół Ogólnokształcących "Carolinum" w Nysie

18

62,07

Marcinków

Paweł

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu

18

62,07

Bartoszuk

Jarosław

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu

18

62,07

Osieka

Rafał

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu

17

58,62

Mendla

Szymon

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu

17

58,62

Troczka

Dominika

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Dobrzeniu Wielkim

17

58,62

Stein

Dominik

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu

16

55,17

Bernet

Anna

Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu

16

55,17

Stasch

Anna

Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu

14

48,28

Olszowski

Mariusz

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Godlewskiego w Nysie

13

44,83

Ferdynus

Hanna

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Opolu

13

44,83

Przywara

Dawid

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu

10

34,48