Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

XVII Olimpiada Techniki Samochodowej

Już po raz 17. redakcja „Auto Moto Serwisu” oraz Wydawnictwa Komunikacji i Łączności zapraszają uczniów szkół o kierunku nauczania lub specjalności samochodowej – techników, zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych – do wzięcia udziału w Olimpiadzie Techniki Samochodowej.

Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i jest dofinansowana przez Ministra Edukacji Narodowej, który jest jej partnerem. Finaliści i laureaci olimpiady będą zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W trakcie olimpiady będzie oceniana wiedza z zakresu: podstaw konstrukcji maszyn, budowy pojazdów samochodowych, diagnozowania i naprawy zespołów oraz układów pojazdów samochodowych, umiejętności posługiwania się narzędziami i przyrządami, w tym pomiarowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Laureatami olimpiady zostanie trzech uczniów, którzy uzyskają największa liczbę punktów po zsumowaniu wyników II i III etapu.
Podczas olimpiady przyznawany jest także tytuł Samochodowej Szkoły Roku. Otrzyma go szkoła, której dwaj uczniowie zdobędą łącznie największą liczbę punktów (z II i III etapu olimpiady), pod warunkiem, że przynajmniej jeden uczeń przejdzie do III etapu.

Więcej na: http://www.automotoserwis.com.pl

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.