Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

E-learning

Innowacyjne narzędzia dydaktyczne - przedmioty ekonomiczne

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów ekonomicznych do bezpłatnego korzystania z innowacyjnych narzędzi dydaktycznych przeznaczonych dla szkół ponadgimnazjalnych. Pragniemy również zachęcić do skorzystania z możliwości udziału w spotkaniach on-line, w trakcie których zaprezentowane zostaną narzędzia i możliwości ich wykorzystywania.
Narzędzia dydaktyczne powstały w ramach realizacji projektu „Przedsiębiorcze szkoły” na podstawie konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty; działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia; poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia. - ZAPROSZENIE

Jak przygotować kurs on-line na platformie Moodle – 4 edycja

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego KOWEZiU informuje, że w dniach od 15 do 28 lutego br. zostanie przeprowadzona rekrutacja na 4 edycję kursu doskonalącego „Jak przygotować kurs on-line na platformie Moodle”. Komunikat dotyczący sposobu rekrutacji ukaże się w dniu 15 lutego.

Kurs jest bezpłatny i realizowany w formie na odległość na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU od 7 marca do 22 maja 2012 r. (11 tygodni).

Kurs skierowany jest do: nauczycieli z publicznych centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych oraz publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Do udziału w kursie zapraszamy jedną osobę z placówki. Placówka delegująca zapewnia swojemu uczestnikowi dostęp do swojej platformy edukacyjnej Moodle.

Czytaj więcej...

Odwiedza nas 80 gości oraz 0 użytkowników.