Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Konferencja inaugurująca projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”

Opolskie szkolnictwo zawodowe jeszcze bliżej rynku pracy.

     5 września 2016 r. w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”, którą poprowadził Dyrektor RZPWE Lesław Tomczak. Uroczystego otwarcia dokonał Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła,

który podkreślił, że troska o szkolnictwo zawodowe w regionie jest dla niego samego ważnym wyzwaniem. Wśród zaproszonych gości był m.in. Wicemarszałek Województwa Opolskiego Stanisław Rakoczy, Opolski Wicekurator Oświaty Artur Zapała, Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu Roland Wrzeciono, zastępca naczelnika Wydziału Oświaty Miasta Opole Krystyna Dworecka, przedstawiciele Politechniki Opolskiej Artur Olejnik i Ewa Gala, przedstawiciele Jednostek Samorządów Terytorialnych oraz dyrektorzy szkół zaproszonych do projektu. 

     Po oficjalnym otwarciu kierownik projektu Adam Koj przedstawił główne założenia i działania projektowe, które realizowane będą przez Regionalny Zespół placówek Wsparcia Edukacji w Opolu wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu przy współpracy z Politechniką Opolską i Miastem Opole.
     W drugiej części „roboczej” konferencji Adam Koj przedstawił personel projektu oraz szczegółowe działania projektowe realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu a następnie omówienia szczegółowych działań ze strony Opolskiego centrum rozwoju Gospodarki dokonała i Anna Tęgosik odpowiedzialna za realizację projektu ze strony tejże instytucji. Działania Politechniki Opolskiej przedstawił Artur Olejnik.

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.