Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Wykształceni technologią – nauczyciele szkół mechanicznych pójdą na szkolenia i staże

Od umiejętności i aktualności wiedzy wykładowców zależy poziom kształcenia przyszłych kadr przedsiębiorstw. Wychodząc z tego założenia, stowarzyszenie Centrum Promocji Innowacji
i Rozwoju
realizuje projekt pt. „Wykształceni technologią – program doskonalenia nauczycieli zawodu”. Jest on skierowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu ze szkół ponadgimnazjalnych i centrów kształcenia praktycznego. Założeniem projektu jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcących na kierunkach: mechanik, mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych. Programy będą opracowane w oparciu o diagnozę potrzeb nauczycieli, we współpracy
z przedsiębiorcami z branż odpowiadających ww. obszarom kształcenia. Dzięki temu będą niejako „szyte na miarę”, w ten sposób przyczyniając się do integrowania systemu kształcenia z rynkiem pracy.

Od września 2012 do grudnia 2013 nauczyciele wezmą udział w zajęciach instruktażowych
w wyspecjalizowanych ośrodkach, a także odbędą staże w przedsiębiorstwach stosujących najnowsze technologie i urządzenia.

Ponieważ projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udział w nim jest bezpłatny. Uczestnicy spoza miejsc organizacji zajęć będą mieli możliwość otrzymania zakwaterowania.

Organizator zaprasza wszystkich chętnych nauczycieli do zgłaszania udziału w projekcie. Zgłoszenia będą przyjmowane od początku maja br.

Szczegóły na stronie www.nauczyciel-technologie.pl

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.