Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Konkurs dla szkół INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA NA RYNKU PRACY

STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO zaprasza do udziału w konkursie pod nazwą INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA NA RYNKU PRACY

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 21 września 2015 r. do 21 marca 2016 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły „Innowacyjnej szkoły zawodowej na rynku pracy” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności szkół w kierunku dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów zmieniającego się rynku pracy.

Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA NA RYNKU PRACY:

  • Zorganizowanie w szkole spotkania lub cyklu spotkań z lokalnymi pracodawcami – Czego od nas oczekuje rynek pracy i jak sprostać tym wymaganiom? Ocena na podstawie informacji przesłanej drogą elektroniczną do jury przez szkołę.
  • Przeprowadzenie we wszystkich klasach sondażu na temat: Jakie predyspozycje i umiejętności zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców, którego efektem będą wykonane plakaty i/lub prace publicystyczne. Ocena na podstawie 3 najciekawszych prac przesłanych do jury przez szkołę.
  • Przeprowadzenie w szkole konkursu, podczas którego uczniowie będą mieli możliwość wykazać się swoimi umiejętnościami zawodowymi. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
  • Spotkanie z doradcą zawodowym na temat kompetencji personalno-społecznych przydatnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
  • Jakie możliwości zatrudnienia mam po skończeniu szkoły? – dokonanie rozeznania rynku pracy poprzez przeprowadzenie analizy ofert pracy w okolicznych Urzędach Pracy, w Internecie i ogłoszeń w lokalnej prasie. Ocena na podstawie 3 najlepszych analiz wykonanych przez uczniów i przesłanych do jury drogą elektroniczną.
  • Zorganizowanie wycieczki o tematyce zawodowej do okolicznych zakładów pracy. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
  • Przeprowadzenie szkolnego konkursu, którego motywem przewodnim będzie: Moja wymarzona praca. Forma do wyboru: praca plastyczna, literacka lub publicystyczna. Ocena na podstawie 3 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły do jury konkursu.
  • Zorganizowanie w szkole Dnia Kształcenia Zawodowego z udziałem zaproszonych uczniów z okolicznych gimnazjów, podczas którego uczniowie szkoły zaprezentują swoje umiejętności zawodowe. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
  • Zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów, podczas którego szkoła zaprezentuje podjęte działania w celu dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
  • Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”, który w okresie od 21 września do 21 grudnia 2015 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie koordynator konkursu, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i uczniowie.
Jury zachęca szkoły do dokumentowania, wykonanych w ramach konkursu prac, w materiały fotograficzne, plastyczne/pisemne opracowania uczniów również zarejestrowanych elektronicznie etc.
Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury sukcesywnie do dnia 21 marca 2016 r.
Adres jury konkursu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”.: Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222, 02-326 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesyłać wraz ze zgłoszeniem udziału w kursie w terminie do 14 sierpnia 2015 r. na formularzu, który dostępny jest na stronie www.rynek-pracy.com

Odwiedza nas 38 gości oraz 2 użytkowników.