Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Egzaminy

Zmiana rozporządzenia w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MEN znajduje się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie z 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zmiana polega na dodaniu w załączniku  do rozporządzenia  standardów wymagań dla ośmiu zawodów niedawno wprowadzonych do klasyfikacji zawodów: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, opiekun osoby starszej, technik dźwięku, technik realizacji dźwięku, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, technik transportu drogowego i wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych.

Rozporządzenie podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej 21 stycznia 2011 r. zostało skierowane do publikacji i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.