Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach

Województwo Opolskie realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Priorytet X: Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Działanie 10.4: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Lider:  Samorząd Województwa Opolskiego

Partnerzy: Miasto Opole, Powiat Brzeski, Powiat Kluczborski, Powiat Kędzierzyński, Powiat Krapkowicki, Powiat Namysłowski, Powiat Nyski, Powiat Oleski, Powiat Prudnicki, Powiat Strzelecki

Wartość projektu:  Kwota dofinansowania: 25 017 393,20 PLN;  Całkowity koszt projektu: 29 432 227,36 PLN

Termin realizacji: 2016 – 2018

Główne założenie projektu: wsparcie bazy kształcenia zawodowego – modernizacja i doposażenie pracowni zawodowych.

Jedną z jednostek SWO wspieranych w ramach tego projektu jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, gdzie stworzone zostało Laboratorium Branżowe dedykowane uczniom opolskich szkół ponadgimnazjalnych. W skład laboratorium wchodzą wyspy i stanowiska eksperymentalne z zakresu przedmiotów ścisłych oraz symulator jazdy samochodem ciężarowym w trudnych warunkach.

ZOBACZ POSTĘPY PRAC 

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.