Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

A K T U A L N O Ś C I

Klub Dyrektora Szkoły Zawodowej - zapisy

Mamy przyjemność zaprosić dyrektorów i wicedyrektorów opolskich szkół o profilu zawodowym do Klubu Dyrektora Szkoły Zawodowej. W ramach klubu WODIiP organizować będzie konferencje, warsztaty i spotkania robocze dla kadry zarządzającej szkołami według zapotrzebowania określanego przez członków klubu i wynikającego z bieżących potrzeb. Należąc do klubu możecie Państwo mieć wpływ na tematy konferencji i zapraszanych do Opola prelegentów oraz korzystać z wszelkich promocji oferowanych przez nasz ośrodek. 

Udział w klubie jest darmowy, a dla wszystkich członków wydrukowane zostaną legitymacje członkowskie, w związku z tym prosimy o przesłanie do 15 września wypełnionego formularza oraz zdjęcia legitymacyjnego.

Pobierz, wypełnij, wydrukuj i wyślij wraz z zdjęciem legitymacyjnym na adres: WODIiP Opole, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.