Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

A K T U A L N O Ś C I

Konferencja „Najnowsze osiągnięcia techniczne w zakresie szkolenia pracowników firm transportowo - spedycyjnych zajmujących się transportem drogowym”

   Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu we współpracy z Katedrą Maszyn Drogowych i Rolniczych Politechniki Opolskiej organizuje w dniu 22 listopada 2010 o godz. 14:00 konferencję metodyczną dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych woj. opolskiego kształcących w zawodach: technik logistyk, technik spedytor, technik transportu drogowego oraz technik pojazdów samochodowych. Tematem przewodnim tej konferencji są „Najnowsze osiągnięcia techniczne w zakresie szkolenia pracowników firm transportowo - spedycyjnych zajmujących się transportem drogowym”.
    Konferencja składać się będzie z wykładu opisującego najnowsze trendy w szkoleniu pracowników firm logistycznych i transportowych oraz zostanie zaprezentowany pierwszy w Polsce certyfikowany mobilny symulator jazdy samochodem ciężarowym i autobusem. Urządzenie to zapewnia najwyższą jakość szkolenia kierowców w warunkach specjalnych z wykorzystaniem najnowszych technologii. Wykorzystanie urządzeń tak nowoczesnych umożliwia przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń w dowolnym miejscu w kraju bez korzystania ze specjalnego toru jazdy dla pojazdów samochodowych. Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z w/w urządzeniem oraz osobiście odbyć jazdę próbną w symulatorze.
    W konferencji wezmą udział pracownicy firmy „CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ CARGO” z Jaworzna w woj. śląskim, która zaprezentuje najnowsze osiągnięcia techniczne wykorzystywane w procesie szkolenia.    
    Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się 22 listopada 2010 r. o godz. 14:00 w Instytucie Budowy Maszyn Politechniki Opolskiej przy ulicy Mikołajczyka w Opolu.
    Prosimy o potwierdzenie chęci przyjazdu u doradcy metodycznego przedmiotów zawodowych Pana Tadeusza Gabisa tel. 693 438 694.

ZDJĘCIA Z WARSZTATÓW:

{morfeo 5}

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.