Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

A K T U A L N O Ś C I

Projekt "Youth Enetrpreneurship Strategies"

Czy przedsiębiorczości można się nauczyć?

   Jeszcze kilka lat temu wielu odpowiedziałoby przecząco na to pytanie. Przedsiębiorczość rozumiana  jako cecha wrodzona, którą się ma lub nie, z biegiem lat zaczęła być kojarzona z umiejętnościami analitycznymi, komunikacyjnymi, autonomicznymi zachowaniami społecznymi i działaniami ukierunkowanymi na rozwój. Tak rozumiana przedsiębiorczość trafia na amerykańskie uniwersytety, gdzie w latach 80 stała się podstawowym przedmiotem nauczania dla studentów ekonom.
   W Europie nauczanie przedsiębiorczości trafiło na dobry grunt w krajach skandynawskich. Dlatego to tu, 
a dokładnie w Oslo w 2006 roku Komisja Europejska przyjęła Dokument Programowy dla Edukacji Przedsiębiorczości w Europie określający kierunki działań mających na celu promowanie nauczania przedsiębiorczości. Dokument ten zainspirował partnerów projektu Youth Enetrpreneurship Strategies  wśród, których znajduje się Samorząd Województwa Opolskiego. Projekt realizowany pod przewodnictwem Okręgu Ostergotland ze Szwecji zakłada, że analiza aktów prawnych z zakresu edukacji oraz  poznanie tendencji
 i opinii uczniów, nauczycieli i instytucji mających wpływ na kształtowanie polityki edukacyjnej pozwoli określić jakie działania trzeba podjąć na poziomie regionalnym, aby  rozwijanie cech przedsiębiorczości stało się stałym elementem edukacji na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.  
   W naszym regionie działania projektu inspirowane doświadczeniami partnerów ze wspomnianej już  Szwecji oraz  Finlandii, Estonii, Irlandii, Czech czy Hiszpanii będą uzupełnieniem działań podjętych już w ramach chociażby „Opolskie Tutaj Zostaję”.  „Młody człowiek nauczony w naszych szkołach przedsiębiorczości za kilka lat może tu założyć biznes i prowadzić go u nas” – mówi Wicemarszałek Województwa Opolskiego Józef Kotyś.  „Trzeba więc już w szkole uczyć się  zaradności, kreatywności i brania spraw w swoje ręce”- podkreśla.
   „Ciekawie przygotowane zajęcia, w których dzieci uczą się samodzielności, reagowania w sytuacjach trudnych i komunikacji, na przykład wtedy, kiedy sami muszą zadzwonić do firmy i umówić się na spotkanie, by zdobyć informacje o przedsiębiorstwie, dla wielu maluchów mogą być początkiem sukcesu w dorosłym życiu” - mówi  Martin Svensson- partner szwedzki projektu z Okręgu Ostergotland. „
   Niewykluczone, że dzięki wymianie doświadczeń podczas seminariów i konferencji  organizowanych
 przez 3 lata (od początku 2010 do końca 2012 roku) w ramach projektu YES oraz dzięki zaleceniom 
z  Podręcznika Dobrych Praktyk, który wydany zostanie przez Samorząd Województwa Opolskiego w ostatnim roku realizacji projektu roku, wkrótce dzieci na terenie województwa opolskiego będą rozwijać swoją przedsiębiorczość na tego rodzaju  zajęciach.

   Na terenie Województwa Opolskiego projekt jest realizowany jest ze współpracy  z Kuratorium Oświaty, Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym, Wojewódzki Ośrodkiem Doskonalenia Informatycznego 
i Politechnicznego oraz Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

Anna Bereźnicka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Działania Samorządu Województwa Opolskiego  w ramach projektu YES finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg IV C.

Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.