Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

A K T U A L N O Ś C I

Projekt „Polska meblami stoi"

Projekt skierowany jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów zawodu ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju kształcących w zawodach dla branży meblowej i branż współpracujących.
Prosimy o pomoc w upowszechnieniu wiedzy o projekcie wśród nauczycieli i instruktorów poprzez umieszczenie informacji  o projekcie w Państwa serwisie i stronie internetowej oraz w miarę możliwości udział w uzgodnionych działaniach promocyjno – informacyjnych. Pragnę nadmienić, że Stowarzyszenie REFA Wielkopolska zgodnie z Decyzją nr 0152/1275/10 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 listopada 2010r. posiada akredytację dla działalności oświatowej prowadzonej na podstawie art. 83a ust. 2 ustawy o systemie oświaty  w formach pozaszkolnych, obejmujących kursy; organizator procesów produkcyjnych, Industrial Engineering oraz organizator pracy w biurach.
Patronat honorowy nad projektem objęła Pani Minister Edukacji Narodowej.

Szczegóły na http://www.edu.refa.poznan.pl/

Odwiedza nas 67 gości oraz 0 użytkowników.