Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

A K T U A L N O Ś C I

Wyniki eliminacji II konkursu e-Biuro

Po przeprowadzeniu eliminacji w II konkursie e-Biuro do finału wojewódzkiego zakwalifikowali się następujący uczniowie:

 

  

 

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.