Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w ramach
projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”
ogłasza nabór na Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób organizacji kursu

  • 80 godzin zajęć teoretycznych i warsztatowych z pedagogiki, psychologii oraz z metodyki zajęć praktycznych i 10 godzin praktyki metodycznej.
  • Zajęcia odbywać będą się w weekendy – 5 dwudniowych spotkań po 16 godzin.
  • Termin do stycznia 2019 do maja 2019
  • Zajęcia kończą się egzaminem.

Wymagania wstępne dla uczestników
Uczestnikiem kursu może zostać osoba zatrudniona w przedsiębiorstwach, prowadząca własną działalność lub gospodarstwo rolne z terenu woj. opolskiego, która złoży deklarację przystąpienia do projektu i zobowiąże się współpracować ze szkołami oraz liderem projektu przy organizacji staży
i praktyk zawodowych.
Zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 ust. 4 i 5 przytoczonego poniżej Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2017 r.)

4. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2, posiadają co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.

5. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2, niemający tytułu mistrza w zawodzie, posiadają przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o których mowa w ust. 4, oraz:

1) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
2) świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
3) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
4) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Zgłoszenia przyjmuje specjalista ds. sieci dokształcania i rozwoju zawodowego instruktorów praktycznej nauki zawodu i nauczycieli – Mieczysław Biel – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Odwiedza nas 78 gości oraz 0 użytkowników.