Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Wykaz programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego w roku szkolnym 2009/2010 w szkołach publicznych prowadzących kształcenie zawodowe

Wykaz obejmuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia w poszczególnych zawodach ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.). Kształcenie zawodowe w toku, realizowane w oparciu o programy nauczania nieujęte w niniejszym wykazie, może przebiegać wyłącznie do zakończenia cyklu kształcenia.

• Programy nauczania są opracowywane dla poszczególnych zawodów ujętych w ww. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i mogą być stosowane we wszystkich typach szkół, wskazanych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego jako odpowiednie do prowadzenia kształcenia w każdym z zawodów. Numery dopuszczeń do użytku szkolnego poszczególnych programów nauczania są jedynie informacją porządkową.

• Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.), dyrektorzy ponadgimnazjalnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe ustalają szkolne plany nauczania dla typów szkół, w których będzie realizowane kształcenie w danym zawodzie. Liczba godzin, przewidziana na kształcenie zawodowe w danym typie szkoły, powinna być zgodna z ramowym planem nauczania dla tego typu szkoły, w tym z przyjętą formą organizacyjną kształcenia. Na szkolnym planie nauczania należy zamieścić nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz numer programu nauczania – zgodnie z niniejszym wykazem. W grupie przedmiotów (modułów) zawodowych w planie nauczania, wymienić należy nazwy wszystkich przedmiotów (modułów) zawodowych, ujętych w programie nauczania zawodu (przedmiot zawodowy Zarys wiedzy o gospodarce jest obecnie przedmiotem ogólnokształcącym Podstawy przedsiębiorczości). Ustalając wymiary godzin na poszczególne przedmioty (moduły) zawodowe, dla każdej klasy – semestru, należy kierować się wymaganiami programowymi tych przedmiotów (modułów) w całym okresie kształcenia i korelacją międzyprzedmiotową, lub w przypadku programów o strukturze modułowej – dydaktyczną mapą modułów. Praktyka zawodowa powinna być realizowana w wymiarze określonym w programie nauczania.

1. Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych – symbol cyfrowy 311[01]; Nr programu 311[01] /SP/ MEN / 2000.01.03
2. Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych – symbol cyfrowy 311[01]; Nr programu 311[01] /T,SP/ MEN / 2009.02.03 M
3. Technik analityk – symbol cyfrowy 311[02]; Nr programu 2146 /T-5, SP/ MEN / 1997.05.12
4. Technik analityk – symbol cyfrowy 311[02]; Nr programu 311[02] /T-5/ MEN / Improve / 1999
5. Technik analityk – symbol cyfrowy 311[02]; Nr programu 311[02] /T-4,SP-2,SP-1/ MEiN / 2006.03.28 M
6. Technik budownictwa – symbol cyfrowy 311[04]; Nr programu 311[04] /T,SP/ MENiS / 2004.05.05 M
7. Technik budownictwa – symbol cyfrowy 311[04]; Nr programu 311[04] /T-4,TU,SP/ MEN / 2007.02.13
8. Technik budownictwa okrętowego – symbol cyfrowy 311[05]; Nr programu 2158 /T-5,T-3,SP/ MEN / 1998.03.09
9. Technik dróg i mostów kolejowych – symbol cyfrowy 311[06]; Nr programu 311[06] /T,SP/ MENiS / 2003.01.21
10. Technik elektronik – symbol cyfrowy 311[07]; Nr programu 2105 /T-5,T-3,SP/ MEN / 1997.05.12
11. Technik elektronik – symbol cyfrowy 311[07]; Nr programu 311[07] /T-5/ MEN / Improve / 1999
12. Technik elektronik – symbol cyfrowy 311[07]; Nr programu 311[07] /T-4,SP/ MENiS / 2004.06.03 M
13. Technik elektryk – symbol cyfrowy 311[08]; Nr programu 2106 /T-5,T-3,SP/ MEN / 1997.07.16
14. Technik elektryk – symbol cyfrowy 311[08]; Nr programu 311[08] /T-5/ MEN / Improve / 1999
15. Technik elektryk – symbol cyfrowy 311[08] (specjalizacja: OŹE); Nr programu 311[08] /SP/ MEN / 2001.06.12
16. Technik elektryk – symbol cyfrowy 311[08]; Nr programu 311[08] /T-4,SP/ MENiS / 2004.03.02 M
17. Technik garbarz – symbol cyfrowy 311[09]; Nr programu 311[09] /T-5, T-3, SP/ MEN / 2000.11.27
18. Technik garbarz – symbol cyfrowy 311[09]; Nr programu 311[09] /T,SP/ MEN/ 2007.05.14 M
19. Technik geodeta – symbol cyfrowy 311[10]; Nr programu 311[10] /MEN/ 2008.02.07
20. Technik geofizyk – symbol cyfrowy 311[11]; Nr programu 311[11] /SP/ MENiS / 2001.12.29
21. Technik geofizyk – symbol cyfrowy 311[11]; Nr programu 311[11] /SP-2/ MEN / 2009.01.27 M
22. Technik geolog – symbol cyfrowy 311[12]; Nr programu 311[12] /T,SP/ MENiS / 2001.12.29
23. Technik geolog – symbol cyfrowy 311[12]; Nr programu 311[12] /T,SP/ MEN / 2008.09.04 M
24. Technik górnictwa odkrywkowego – symbol cyfrowy 311[13]; Nr programu 2160 /T-5, T-3/ MEN / 1998.02.24
25. Technik górnictwa otworowego – symbol cyfrowy 311[14]; Nr programu 2161 /T-5, T-3/ MEN / 1998.02.24
26. Technik górnictwa podziemnego – symbol cyfrowy 311[15]; Nr programu 311[15]/ MEN / 2009.02.03
27. Technik hutnik – symbol cyfrowy 311[16]; Nr programu 2113 /T-5, T-3/ MEN / 1997.06.09
28. Technik hutnik – symbol cyfrowy 311[16]; Nr programu 311[16] /T-5/ MEN / Improve / 1999
29. Technik hutnik – symbol cyfrowy 311[16]; Nr programu 311[16] /T-4/ MEN / 2007.02.08 M
30. Technik hydrolog – symbol cyfrowy 311[17]; Nr programu 311[17] /T,SP/ MENiS / 2001.12.29
31. Technik hydrolog – symbol cyfrowy 311[17]; Nr programu 311[17] T-4,SP-2/ MEN / 2008.12.16 M
32. Technik instrumentów muzycznych – symbol cyfrowy 311[18]; Nr programu 2807 /T-5, T-3, SP/ MEN / 1997.07.16
33. Technik inżynierii środowiska i melioracji – symbol cyfrowy 311[19]; Nr programu 311[19] / MRiGŻ / 29.12.1998
34. Technik inżynierii środowiska i melioracji – symbol cyfrowy 311[19] /T-4,SP-2,SP-1/ MEiN / 2006.03.28 M
35. Technik mechanik – symbol cyfrowy 311[20]; Nr programu 311[20] /T-4,SP/ MENiS / 2004.06.07 M
36. Technik mechanik – symbol cyfrowy 311[20]; Nr programu 311[20] /T-4,TU,SP/ MEiN / 2006.02.06
37. Technik mechanizacji rolnictwa – symbol cyfrowy 311[22]; Nr programu 311[22] / MRiGŻ / 29.12.1998
38. Technik mechanizacji rolnictwa – symbol cyfrowy 311[22]; Nr programu 311[22] /T-4,SP-2/ MEiN / 2006.04.27 M
39. Technik mechanizacji rolnictwa – symbol cyfrowy 311[22] /T,TU,SP/ MEN / REA / 2006.06.30
Wydawnictwo REA – spółka jawna ul. F. Znanieckiego 2  03-980 Warszawa, mgr inż. St. Grzybek – dyr. ds. publikacji zawodowych tel./fax: 673 28 16; 673 28 19; 673 28 20
40. Technik meteorolog – symbol cyfrowy 311[23]; Nr programu 311[23] /T,SP/ MENiS / 2001.12.29
41. Technik meteorolog – symbol cyfrowy 311[23]; Nr programu 311[23] /T,SP/ MEN / 2008.12.01 M
42. Technik ochrony środowiska – symbol cyfrowy 311[24]; Nr programu 311[24] /T-5, SP/ 2001.01.23
43. Technik ochrony środowiska – symbol cyfrowy 311[24]; Nr programu 311[24] /T,SP/ MENiS / 2004.05.25 M
44. Technik obuwnik – symbol cyfrowy 311[25]; Nr programu 2154 /T-5, T-3, SP/ MEN / 1998.04.16
45. Technik obuwnik – symbol cyfrowy 311[25]; Nr programu 311[25] /T-4,SP-2/ MEN / 2006.06.05 M
46. Technik odlewnik – symbol cyfrowy 311[26]; Nr programu 2121 /T-5, T-3/ MEN / 1997.05.12
47. Technik odlewnik – symbol cyfrowy 311[26]; Nr programu 311[26] /T/ MEN / 2008.11.24 M
48. Technik papiernictwa – symbol cyfrowy 311[27]; Nr programu 311[27] /T,SP/ MENiS / 2001.12.29
49. Technik papiernictwa – symbol cyfrowy 311[27]; Nr programu 311[27] /T,SP/ MEN / 2008.09.04 M
50. Technik poligraf – symbol cyfrowy 311[28]; Nr programu 311[28] /T-4,SP-2,SP-1,5/ MEiN / 2006.04.19 M
51. Technik poligraf – symbol cyfrowy 311[28]; Nr programu 311[28] /MEN/ 2008.02.07
52. Technik technologii ceramicznej–- symbol cyfrowy 311[30]; Nr programu 311[30] /T-5, T-3, SP/ MEN / 2000.01.24
53. Technik technologii chemicznej – symbol cyfrowy 311[31]; Nr programu 2104 /T-5, T-3, SP/ MEN / 1997.07.16
54. Technik technologii chemicznej – symbol cyfrowy 311[31]; Nr programu 311[31] /T-5/ MEN / Improve / 1999
55. Technik technologii chemicznej – symbol cyfrowy 311[31]; Nr programu 311[31] /T,SP/ MENiS / 2004.05.25 M
56. Technik technologii drewna – symbol cyfrowy 311[32]; Nr programu 2130 /T-5, T-3, SP/ MEN / 1997.07.16
57. Technik technologii drewna – symbol cyfrowy 311[32]; Nr programu 311[32] /T,SP/ MENiS / 2004.05.05 M
58. Technik technologii szkła – symbol cyfrowy 311[33]; Nr programu 2149 /T-5, T-3, SP/ MEN / 1998.06.18
59. Technik technologii szkła – symbol cyfrowy 311[33]; Nr programu 311[33] /T-4,SP/ MEN / 2008.12.16 M
60. Technik technologii odzieży – symbol cyfrowy 311[34]; Nr programu 2122 /T-5, T-3, SP/ MEN / 1997.07.16
61. Technik technologii odzieży – symbol cyfrowy 311[34]; Nr programu 311[34] /T-5/ MEN / Improve / 1999
62. Technik technologii odzieży – symbol cyfrowy 311[34]; Nr programu 311[34] /T,SP/ MENiS / 2004.05.27 M
63. Technik technologii wyrobów skórzanych – symbol cyfrowy 311[35]; Nr programu 311[35] /T-5, T-3, SP/ MEN / 1999.05.06
64. Technik technologii wyrobów skórzanych 311[35]; Nr programu 311[35] /T-4,SP-2,SP-1/ MEiN / 2006.04.19 M
65. Technik telekomunikacji – symbol cyfrowy 311[37]; Nr programu 2132 /T-5, T-3, SP/ MEN / 1998.05.11
66. Technik telekomunikacji – symbol cyfrowy 311[37]; Nr programu 311[37] /T-5/ MEN / Improve / 1999
67. Technik telekomunikacji – symbol cyfrowy 311[37]; Nr programu 311[37] /T-4,SP/ MENiS / 2004.03.05 M
68. Technik transportu kolejowego – symbol cyfrowy 311[38]; Nr programu 311[38] /T, SP/ MENiS / 2003.06.12
69. Technik urządzeń sanitarnych – symbol cyfrowy 311[39]; Nr programu 2134 /T-5, T-3, SP/ MEN / 1998.04.28
70. Technik urządzeń sanitarnych – symbol cyfrowy 311[39]; Nr programu 311[39] /T-5/ MEN / Improve / 1999
71. Technik urządzeń sanitarnych – symbol cyfrowy 311[39]; Nr programu 311[39 ] /T,SP/ MEN / 2006.10.16 M
72. Technik wiertnik – symbol cyfrowy 311[40]; Nr programu 311[40] /T,SP/ MENiS / 2001.12.29
73. Technik włókiennik – symbol cyfrowy 311[41]; Nr programu 311[41] /T-4,SP-2,SP-1/ MEiN / 2006.04.19 M
74. Technik włókiennik – symbol cyfrowy 311[41]; Nr programu 311[41] /T,TU,SP/ MEN / 2006.07.13
75. Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych – symbol cyfrowy 311[42];
Nr programu 2157 /T 5, T 3, SP/ MEN / 1997.05.12
76. Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych – symbol cyfrowy 311[42];
Nr programu 311[42] /T,SP/ MENiS / 2004.05.27 M
77. Technik drogownictwa – symbol cyfrowy 311[45]; Nr programu 311[45] /T,SP/ MENiS / 2001.12.29
78. Technik drogownictwa – symbol cyfrowy 311[45]; Nr programu 311[45] /T,SP/ MEN / 2009.01.27 M
79. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym – symbol cyfrowy 311[46];
Nr programu 311[46] /T,SP/ MENiS / 2003.06.02
80. Technik elektroenergetyk transportu szynowego – symbol cyfrowy 311[47] /T,SP/ MENiS / 2005.08.05
81. Technik budownictwa wodnego – symbol cyfrowy 311[49]; Nr programu 311[49] /T-4,T-3,SP/ MENiS / 2002.12.17
82. Technik budownictwa wodnego – symbol cyfrowy 311[49]; Nr programu 311[49] /T-4,SP-2/ MEN / 2007.05.14 M
83. Technik mechatronik – symbol cyfrowy 311[50]; Nr programu 311[50] /T-4,TU,SP/ MEiN / 2006.03.15
84. Technik mechatronik – symbol cyfrowy 311[50]; Nr programu 311[50] /T-4,SP/ MEiN / 2006.03.15 M
85. Technik cyfrowych procesów graficznych – symbol cyfrowy 311[51]; Nr programu 311[51] / MEN / 2008.02.07
86. Technik pojazdów samochodowych – symbol cyfrowy 311[52]; Nr programu 311[52] / T,TU,SP/ MEN / 2007.07.18
87. Technik informatyk – symbol cyfrowy 312[01]; Nr programu 312[01] /T,SP/ MENiS / 2004.06.14
88. Technik informatyk – symbol cyfrowy 312[01]; Nr programu 312[01] /T,SP/ MENiS / 2004.05.18 M
89. Technik teleinformatyk – symbol cyfrowy 312[02]; Nr programu 312[02] /T,SP/ MENiS / 2004.07.28
90. Technik teleinformatyk – symbol cyfrowy 312[02]; Nr programu 312[02] /T,SP/ MEN / 2008.11.24 M 
91. Fototechnik – symbol cyfrowy 313[01]; Nr programu 313[01] /T,TU,SP/ MEN / 2007.05.14
92. Fototechnik – symbol cyfrowy 313[01]; Nr programu 313[01] / T,TU,SP/ MEN / 2007.11.06 M
93. Technik urządzeń audiowizualnych – symbol cyfrowy 313[04]; Nr programu 2810 /T-3, SP/ MEN / 1998.05.18
94. Technik urządzeń audiowizualnych – symbol cyfrowy 313[04]; Nr programu 313[04] /SP/ MENiS / 2004.05.14 M
95. Fotograf – symbol cyfrowy 313[05]; Nr programu 313[05] /SZ/ MENiS / 2002.01.31 M
96. Fotograf – symbol cyfrowy 313[05]; Nr programu 313[05] /ZSZ/ MENiS / 2002.08.26
97. Asystent operatora dźwięku – symbol cyfrowy 313[06]; Nr programu 313[06] /SP/ MENiS / 2002.12.03
98. Asystent operatora dźwięku – symbol cyfrowy 313[06]; Nr programu 313[06] /T-4,SP-2/ MEN / 2009.02.02 M
99. Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej – symbol cyfrowy 313[07];
Nr programu 311[43] /SP/ MENiS / 2002.12.03
100. Technik dźwięku – symbol cyfrowy 313[08]; Nr programu 313[08] / MEN / 2009.02.18
101. Technik realizacji dźwięku – symbol cyfrowy 313[09]; Nr programu 313[09] / MEN / 2009.02.18
102. Technik nawigator morski – symbol cyfrowy 314[01]; Nr programu 314[01] /T,SP/ MENiS / 2003.07.15
103. Technik żeglugi śródlądowej – symbol cyfrowy 314[02]; Nr programu 314[02] /T,SP/ MENiS / 2003.04.10
104. Technik mechanik okrętowy – symbol cyfrowy 314[03]; Nr programu 314[03] /T,SP/ MENiS / 2003.01.22
105. Technik rybołówstwa morskiego – symbol cyfrowy 314[04]; Nr programu 314[04] /T,SP/ MEiN / 2006.02.06
106. Technik rybołówstwa morskiego – symbol cyfrowy 314[04]; Nr programu 314[04] /T-4,SP-2/ MEN / 2008.12.16 M
107. Technik mechanik lotniczy – symbol cyfrowy 314[05]; Nr programu 314[05] /T,SP/ MENiS / 2003.05.13
108. Technik awionik – symbol cyfrowy 314[06]; Nr programu 314[06] /T,SP/ MENiS / 2003.05.13
109. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – symbol cyfrowy 315[01]; Nr programu 2102 /SP, SPd/ MEN / 1996.10.17
110. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – symbol cyfrowy 315[01]; Nr programu 315[01] /SP/ MEN / 2007.11.06 M
111. Technik pożarnictwa – symbol cyfrowy 315[02]; Nr programu 311[29] /stac./ MEN / MSWiA / 2000
112. Technik pożarnictwa – symbol cyfrowy 315[02]; Nr programu 311[29] /zaocz./ MEN / MSWiA / 2000
113. Technik pożarnictwa – symbol cyfrowy 315[02]; Nr programu 315[02] /SP/ MEN / 2008.12.01 M
114. Technik hodowca koni – symbol cyfrowy 321[01]; Nr programu 2201 / MRiGŻ / 1997.08.18
115. Technik hodowca koni – symbol cyfrowy 321[01]; Nr programu 321[01] /T,SP/ MEN / 2006.08.01 M
116. Technik leśnik – symbol cyfrowy 321[02]; Nr programu 321[02] /T-5, T-3, SP/ MEN / 2001.01.23
117. Technik ogrodnik – symbol cyfrowy 321[03]; Nr programu 321[03] /T-4,TU,SP/ MENiS / 2005.02.03
118. Technik ogrodnik – symbol cyfrowy 321[03]; Nr programu 321[03] /T,TU,SP/ MEN / REA / 2005.10.10
Wydawnictwo REA – spółka jawna ul. F. Znanieckiego 2  03-980 Warszawa, mgr inż. St. Grzybek – dyr. ds. publikacji zawodowych tel./fax: 673 28 16; 673 28 19; 673 28 20
119. Technik ogrodnik – symbol cyfrowy 321[03]; Nr programu 321[03] /T,SP/ MEN / 2006.10.16 M
120. Technik pszczelarz – symbol cyfrowy 321[04]; Nr programu 321[04] / MRiGŻ / 29.12.1998
121. Technik pszczelarz – symbol cyfrowy 321[04]; Nr programu 321[04] /T,SP/ MEN / 2006.08.01 M
122. Technik rolnik – symbol cyfrowy 321[05]; Nr programu 321[05] /T-4,TU,SP/ MENiS / 2005.02.03
123. Technik rolnik – symbol cyfrowy 321[05]; Nr programu 321[05] /T,TU,SP/ MEiN / REA / 2006.03.14
 Wydawnictwo REA – spółka jawna ul. F. Znanieckiego 2  03-980 Warszawa, mgr inż. St. Grzybek – dyr. ds. publikacji    zawodowych tel./fax: 673 28 16; 673 28 19; 673 28 20
124. Technik rolnik – symbol cyfrowy 321[05]; Nr programu 321[05] /T-4,SP-2,SP-1,5/ MEiN / 2006.03.23 M
125. Technik rybactwa śródlądowego – symbol cyfrowy 321[06]; Nr programu 321[06] / MRiGŻ / 29.12.1998
126. Technik rybactwa śródlądowego – symbol cyfrowy 321[06]; Nr programu 321[06] /T,SP/ MEN / 2006.10.16 M
127. Technik architektury krajobrazu – symbol cyfrowy 321[07]; Nr programu 321[07] /T-4,SP-2,SP-1/ MEiN / 2006.03.23 M
128. Technik architektury krajobrazu – symbol cyfrowy 321[07]; Nr programu 321[07] /T,TU,SP/ MEN / 2007.02.08
129. Technik technologii żywności – symbol cyfrowy 321[09]; Nr programu 321[09] /T,SP/ MENiS / 2004.06.28 M
130. Technik technologii żywności – symbol cyfrowy 321[09]; Nr programu 321[09]; Nr programu 321[09] /MEN / 2009.02.05
131. Technik żywienia i gospodarstwa domowego – symbol cyfrowy 321[10]; Nr programu 321[10] /T,SP/ MENiS / 2004.05.27 M
132. Technik żywienia i gospodarstwa domowego – symbol cyfrowy 321[10]; Nr programu 321[10] /MEN / 2009.02.02
133. Technik przetwórstwa mleczarskiego – symbol cyfrowy 321[12]; Nr programu 321[12] /MEN / 2009.01.23
134. Asystentka stomatologiczna – symbol cyfrowy 322[01]; Nr programu 322[01] / MZiOS / 1998.06.29
135. Asystentka stomatologiczna – symbol cyfrowy 322[01]; Nr programu 322[01] /SP/ MEN / 2007.01.19 M
136. Higienistka stomatologiczna – symbol cyfrowy 322[03]; Nr programu 322[03] /SP/ MZiOS / 1998.06.29
137. Higienistka stomatologiczna – symbol cyfrowy 322[03]; Nr programu 322[03] /SP/ MEN / 2007.11.06 M
138. Ortoptystka – symbol cyfrowy 322[05]; Nr programu SP/ 322[05] / MZiOS / 1998.06.29
139. Ortoptystka – symbol cyfrowy 322[05]; Nr programu 322[05] /SP-2/ MEN / 2006.06.05 M
140. Ratownik medyczny – symbol cyfrowy 322[06]; Nr programu 322[06] /SP/ MEiN / 2006.02.06
141. Ratownik medyczny – symbol cyfrowy 322[06]; Nr programu 322[06] /SP/ MEN / 2009.01.27 M
142. Technik dentystyczny – symbol cyfrowy 322[09]; Nr programu 322[09] / MZiOS / 1998.06.29
143. Technik dentystyczny – symbol cyfrowy 322[09]; Nr programu 322[09] /SP/ MEN / 2007.11.06 M
144. Technik farmaceutyczny – symbol cyfrowy 322[10]; Nr programu 322[10] /SP/ MENiS / 2005.01.31
145. Technik farmaceutyczny – symbol cyfrowy 322[10]; Nr programu 322[10] /SP-2/ MEN / 2007.01.19 M
146. Technik masażysta – symbol cyfrowy 322[12]; Nr programu 322[12] /T,SP/ MENiS / 2005.08.03
147. Technik masażysta – symbol cyfrowy 322[12] /T,SP/ MEN / 2008.09.04 M
148. Technik ortopeda – symbol cyfrowy 322[13]; Nr programu 322[13] /T, SP/ MEN / 2006.12.20 M
149. Technik ortopeda – symbol cyfrowy 322[13]; Nr programu 322[13] /T,SP/ MEN / 2007.02.08
150. Technik weterynarii – symbol cyfrowy 322[14]; Nr programu 322[14] /T,SP/ MEN / 2007.02.08
151. Technik weterynarii – symbol cyfrowy 322[14]; Nr programu 322[14] /T,SP/ MEN / 2008.09.04 M
152. Terapeuta zajęciowy – symbol cyfrowy322[15]; Nr programu 322[15] / MEN / 2009.02.03
153. Technik optyk – symbol cyfrowy 322[16]; Nr programu 322[16] /SP,TU/ MEN / 2007.02.08
154. Technik optyk – symbol cyfrowy 322[16]; Nr programu 322[16] /SP/ MEN / 2008.09.04 M
155. Protetyk słuchu – symbol cyfrowy 322[17]; Nr programu 322[17] /SP/ MENiS / 2003.02.07
156. Protetyk słuchu – symbol cyfrowy 322[17]; Nr programu 322[17] /SP-2/ MEN / 2006.06.05 M
157. Technik elektroniki medycznej – symbol cyfrowy 322[18]; Nr programu 322[18] /ZSZ/ MEiN / 2006.04.19 M
158. Technik elektroniki medycznej – symbol cyfrowy 322[18]; Nr programu 322[18] /SP/ MEN / 2007.05.14
159. Technik elektroradiolog – symbol cyfrowy 322[19]; Nr programu 322[19] /SP/ MEiN / 2006.02.06
160. Technik elektroradiolog – symbol cyfrowy 322[19]; Nr programu 322[19] /SP/ MEN / 2007.11.06 M
161. Dietetyk – symbol cyfrowy 322[20]; Nr programu 322[02] /SP/ MZiOS / 1998.06.29
162. Dietetyk – symbol cyfrowy 322[20]; Nr programu 321[11] /SP/ MEN / 2006.12.20 M
163. Opiekunka dziecięca – symbol cyfrowy 322[21]; Nr programu 513[01] /SP/ MZiOS / 1998.06.29
164. Opiekunka dziecięca – symbol cyfrowy 322[21]; Nr programu 513[01] /SP/ MENiS / 2004.12.31 M
165. Technik agrobiznesu – symbol cyfrowy 341[01]; Nr programu 2307/ MRiGŻ / 1997.08.18
166. Technik agrobiznesu – symbol cyfrowy 341[01]; Nr programu 341[01] /T-4,SP-2,SP-1/ MEiN / 2006.03.24 M
167. Technik ekonomista – symbol cyfrowy 341[02]; Nr programu 341[02] /T,SP/ MENiS / 2004.05.05 M
168. Technik ekonomista – symbol cyfrowy 341[02]; Nr programu 341[02] /MEN / 2008.05.20
169. Technik handlowiec – symbol cyfrowy 341[03]; Nr programu 341[03] /T,SP/ MENiS / 2004.05.05 M
170. Technik handlowiec – symbol cyfrowy 341[03]; Nr programu 341[03] / MEN / 2009.02.03
171. Technik hotelarstwa – symbol cyfrowy 341[-4]; Nr programu 341[04] /T,SP/ MENiS / 2004. 05.05 M
172. Technik hotelarstwa – symbol cyfrowy 341[04]; Nr programu 341[04] /MEN / 2008.02.07
173. Technik obsługi turystycznej – symbol cyfrowy 341[05]; Nr programu 341[05] /SP/ MENiS / 2004.05.25 M
174. Technik obsługi turystycznej – symbol cyfrowy 341[05]; Nr programu 341[05] / MEN / 2008.02.07
175. Technik organizacji usług gastronomicznych – symbol cyfrowy 341[07]; Nr programu 512[03] /T-5,SP/ MEN / 1999.12.20
176. Technik organizacji usług gastronomicznych – symbol cyfrowy 341[07];
Nr programu 341[07] /T-4,SP-2,SP-1/ MEiN / 2006.03.23 M
177. Technik turystyki wiejskiej – symbol cyfrowy 341[08]; Nr programu 341[08] / MEN / 2008.03.11
178. Technik organizacji reklamy – symbol cyfrowy 342[01]; Nr programu 342[01] /SP/ MEN / 1999.12.20
179. Technik organizacji reklamy – symbol cyfrowy 342[01]; Nr programu 342[01] /SP-2,SP-1/ MEiN / 2006.03.23 M
180. Technik spedytor – symbol cyfrowy 342[02]; Nr programu 342[02] /SP/ MENiS / 2002.07.02
181. Technik spedytor – symbol cyfrowy 342[02]; Nr programu 342[02] /T,SP/ MENiS / 2004.12.30 M
182. Technik eksploatacji portów i terminali – symbol cyfrowy 342[03]; Nr programu 342[03] /SP/ MEN / 2006.09.13
183. Technik logistyk – symbol cyfrowy 342[04]; Nr programu 342[04] /T,SP/ MENiS / 2004.07.20
184. Technik logistyk – symbol cyfrowy 342[04]; Nr programu 342[04] /T,SP/ MEN / 2008.11.24 M
185. Technik transportu drogowego – symbol cyfrowy 342[05]; Nr programu 342[05] / MEN / 2009.02.16
186. Technik administracji – symbol cyfrowy 343[01]; Nr programu 343[01] /SP/ MENiS / 2004.05.25 M
187. Technik administracji – symbol cyfrowy 343[01]; Nr programu 343[01] / MEN / 2008.02.12
188. Asystent osoby niepełnosprawnej – symbol cyfrowy 346[02]; Nr programu 346[02] /SP/ MEN / 2006.07.13 M
189. Asystent osoby niepełnosprawnej – symbol cyfrowy 346[02]; Nr programu 346[02] /SP-1/ MEN / 2006.08.01
190. Opiekunka środowiskowa – symbol cyfrowy 346[03]; Nr programu 346[03] /SP/ MENiS / 2004.05.25 M
191. Opiekunka środowiskowa – symbol cyfrowy 346[03]; Nr programu 346[03] / MEN / 2009.01.23
192. Opiekun w domu pomocy społecznej – symbol cyfrowy 346[04]; Nr programu 346[04] /SP/ MEN / 2006.07.13 M
193. Opiekun w domu pomocy społecznej – symbol cyfrowy 346[04]; Nr programu 346[04] /SP/ MEN / 2007.05.14
194. Florysta – symbol cyfrowy 347[09]; Nr programu 347[09] / MEN / 2008.02.07
195. Technik archiwista – symbol cyfrowy 348[02]; Nr programu 2502 /SP/ MEN / 1997.07.16
196. Technik archiwista – symbol cyfrowy 348[02]; Nr programu 348[02] /SP-2,SP-1/ MEiN / 2006.04.19 M
197. Technik informacji naukowej – symbol cyfrowy 348[03]; Nr programu 2503 /SP/ MEN / 1998.04.16
198. Technik informacji naukowej – symbol cyfrowy 348[03]; Nr programu 348[03] /SP/ MENiS / 2004.05.18 M
199. Technik rachunkowości – symbol cyfrowy 412[01]; Nr programu 341[06] /SP/ MEN / 2000.01.03
200. Technik rachunkowości – symbol cyfrowy 412[01]; Nr programu 412[01] /SP/ MENiS / 2004.06.03 M
201. Technik prac biurowych – symbol cyfrowy 419[01]; Nr programu 419[01] /T-4,SP-2,SP-1/ MEiN / 2006.03.28 M
202. Technik prac biurowych – symbol cyfrowy 419[01]; Nr programu 419[01] / MEN / 2009.02.02
203. Technik usług pocztowych i finansowych – symbol cyfrowy 421[02]; Nr programu 421[02] /MEN / 2009.01.23
204. Kelner – symbol cyfrowy 512[01] (specjalizacja: sommelier); Nr programu 512[01] /SP/ MEN / 2001.10.19
205. Kelner – symbol cyfrowy 512[01]; Nr programu 512[01] /T,SP/ MENiS / 2005.08.04
206. Kelner – symbol cyfrowy 512[01]; Nr programu 512[01] /T,SP/ MEN / 2006.08.01 M
207. Kucharz – symbol cyfrowy 512[02]; Nr programu 512[02] /T-4,TU,SP/ MENiS / 2004.06.14
208. Kucharz – symbol cyfrowy 512[02]; Nr programu 512[02] /T,SP/ MEN / 2006.07.13 M
209. Kucharz małej gastronomii – symbol cyfrowy 512[05]; Nr programu 512[05] /SZ/ MENiS / 2002.05.08
210. Kucharz małej gastronomii – symbol cyfrowy 512[05]; Nr programu 512[05] /SZ/ MENiS / REA / 2004.01.21 Wydawnictwo REA – spółka jawna ul. F. Znanieckiego 2  03-980 Warszawa, mgr inż. St. Grzybek – dyr. ds. publikacji zawodowych tel./fax: 673 28 16; 673 28 19; 673 28 20
211. Kucharz małej gastronomii – symbol cyfrowy 512[05]; Nr programu 512[05] /ZSZ-2/ MEN / 2006.06.05 M
212. Opiekun medyczny – symbol cyfrowy 513[02]; Nr programu 513[02] /ZSZ,SP/ MEN / 2007.07.27
213. Fryzjer – symbol cyfrowy 514[01]; Nr programu 514[01] /ZSZ/ MENiS / 2004.06.03
214. Fryzjer – symbol cyfrowy 514[01]; Nr programu 514[01] /ZSZ-3/ MEN / 2006.10.16 M
215. Technik usług fryzjerskich – symbol cyfrowy 514[02]; Nr programu 514[02] /T-4,TU,SP/ MENiS / 2004.06.07
216. Technik usług fryzjerskich – symbol cyfrowy 514[02]; Nr programu 514[02] /T-4,SP-2,SP-1/ MEiN / 2006.03.28 M
217. Technik usług kosmetycznych – symbol cyfrowy 514[03]; Nr programu 514[03] /SP/ MEN / 2000.11.10
218. Technik usług kosmetycznych – symbol cyfrowy 514[03]; Nr programu 514[03] /SP/ MENiS / 2004.09.20 M
219. Technik ochrony fizycznej osób i mienia – symbol cyfrowy 515[01]; Nr programu 516[01] /SP/ MEN / 2001.01.03
220. Technik ochrony fizycznej osób i mienia – symbol cyfrowy 515[01]; Nr programu 516 [01] /SP/ MENiS / PSDiPO / 2002.01.03
221. Technik ochrony fizycznej osób i mienia – symbol cyfrowy 515[01]; Nr programu 515[01] /SP/ MEN / MFMJJ / 2006.06.30
222. Sprzedawca – symbol cyfrowy 522[01]; Nr programu 522[01] /ZSZ,SP/ MEN / 2007.02.08
223. Sprzedawca – symbol cyfrowy 522[01]; Nr programu 522[01] /ZSZ-2,SP-1/ MEN / 2008.11.24 M
224. Technik księgarstwa – symbol cyfrowy 522[02]; Nr programu 522[02] /SP/ MEN / 2000.12.05
225. Technik księgarstwa – symbol cyfrowy 522[02]; Nr programu 522[02] /T-4,SP-2,SP-1/ MEiN / 2006.03.28 M
226. Pszczelarz – symbol cyfrowy 612[01]; Nr programu 612[01] /ZSZ,SP/ MENiS / 2002.12.09
227. Pszczelarz – symbol cyfrowy 612[01]; Nr programu 612[01] /ZSZ-2,SP-1/ MEN / 2006.06.05 M
228. Rolnik – symbol cyfrowy 613[01]; Nr programu 613[01] /ZSZ,SP/ MENiS / 2005.02.03
229. Rolnik – symbol cyfrowy 613[01]; Nr programu 613[01] /ZSZ,SP/ MEiN / REA / 2006.03.14
Wydawnictwo REA – spółka jawna ul. F. Znanieckiego 2  03-980 Warszawa, mgr inż. St. Grzybek – dyr. ds. publikacji zawodowych tel./fax: 673 28 16; 673 28 19; 673 28 20
230. Rolnik – symbol cyfrowy 613[01] /ZSZ-3,SP-1/ MEN / 2006.06.05 M
231. Ogrodnik – symbol cyfrowy 621[01]; Nr programu 621[01] /ZSZ,SP/ MENiS / 2005.02.03
232. Ogrodnik – symbol cyfrowy 621[01]; Nr programu 621[01] /ZSZ,SP/ MEN / REA / 2005.10.10
Wydawnictwo REA – spółka jawna ul. F. Znanieckiego 2  03-980 Warszawa, mgr inż. St. Grzybek – dyr. ds. publikacji zawodowych tel./fax: 673 28 16; 673 28 19; 673 28 20
233. Ogrodnik – symbol cyfrowy 621[01]; Nr programu 621[01] /ZSZ,SP/ MEN / 2006.08.01 M
234. Rybak śródlądowy – symbol cyfrowy 632[01]; Nr programu 615[01] / MRiGŻ / 17.07.1998
235. Rybak śródlądowy – symbol cyfrowy 632[01]; Nr programu 632[01] /ZSZ,SP/ MEN / 2006.08.01 M
236. Górnik eksploatacji podziemnej – symbol cyfrowy 711[02]; Nr programu 711[02] / MEN / 2009.01.23
237. Górnik eksploatacji podziemnej – symbol cyfrowy 711[02]; Nr programu 711[02] /ZSZ-3/ MEN / 2009. 02.03 M
238. Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż – symbol cyfrowy 711[03]; Nr programu 711[03] /SZ, LZ/ MEN / 2000.01.24
239. Kamieniarz – symbol cyfrowy 711[04]; Nr programu 711[04] /SZ/ MENiS / 2002.01.31 M
240. Kamieniarz – symbol cyfrowy 711[04]; Nr programu 711[04] /ZSZ/ MENiS / 2002.08.20
241. Betoniarz zbrojarz – symbol cyfrowy 712[01]; Nr programu 5201 /SZ/ MEN / 1998.04.28
242. Betoniarz – zbrojarz – symbol cyfrowy 712[01]; Nr programu 712[01] /SZ/ MEN / 2001.05.15 M
243. Cieśla – symbol cyfrowy 712[02]; Nr programu 711[02] /SZ/ MEN / 2001.05.15 M
244. Cieśla – symbol cyfrowy 712[02]; Nr programu 712[02] /ZSZ/ MENiS / 2002.08.20
245. Monter budownictwa wodnego – symbol cyfrowy 712[03]; Nr programu 712[03] /ZSZ/ MENiS / 2002.10.02
246. Monter budownictwa wodnego – symbol cyfrowy 712[03]; Nr programu 712[03] /ZSZ-2/ MEN / 2007.01.19 M
247. Monter konstrukcji budowlanych – symbol cyfrowy 712[04]; Nr programu 712[04] /SZ,SP/ MEN / 2001.05.15 M
248. Monter konstrukcji budowlanych – symbol cyfrowy 712[04]; Nr programu 712[04] /ZSZ,SP/ MENiS / 2002.08.26
249. Monter nawierzchni kolejowej – symbol cyfrowy 712[05]; Nr programu 712[05] /ZSZ,SP/ MENiS / 2004.02.06
250. Murarz – symbol cyfrowy 712[06]; Nr programu 5207 /SZ, LZ/ MEN / 1997.05.12
251. Murarz – symbol cyfrowy 712[06]; Nr programu 712[06] /SZ/ MEN / REA / 1999.06.21 M                                    Wydawnictwo REA – spółka jawna ul. F. Znanieckiego 2   03-980 Warszawa,  dyr. mgr St. Grzybek – dyr. ds. publikacji zawodowych    tel./fax: 673 28 16; 673 28 19; 673 28 20
252. Murarz – symbol cyfrowy 712[06]; Nr programu 712[06] /SZ/ MEN / 2001.05.15 M
253. Renowator zabytków architektury – symbol cyfrowy 712[07]; Nr programu 5209 /LZ, SP/ MEN / 1998.07.20
254. Renowator zabytków architektury – symbol cyfrowy 712[07]; Nr programu 712[07] /SP/ MEN / 2001.05.15 M
255. Zdun – symbol cyfrowy 712[08]; Nr programu 712[08] /SZ/ MENiS / 2002.01.31 M
256. Zdun – symbol cyfrowy 712[08]; Nr programu 712[08] /ZSZ/ MENiS / 2002.08.20
257. Dekarz – symbol cyfrowy 713[01]; Nr programu 713[01] /SZ/ MEN / 2000.01.20
258. Dekarz – symbol cyfrowy 713[01]; Nr programu 713[01] /SZ/ MEN / 2001.05.15 M
259. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych – symbol cyfrowy 713[02]; Nr programu 5205 /SZ, LZ, SP/ MEN / 1998.04.28
260. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych – symbol cyfrowy 713[02]; Nr programu 713[02] /SZ/ MEN / Improve / 1999
261. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych – symbol cyfrowy 713[02]; Nr programu 713[02] /SZ/ MEN / REA / 1999.12.13 M Wydawnictwo REA – spółka jawna  ul. F. Znanieckiego 2  03-980 Warszawa,  dyr. mgr St. Grzybek – dyr. ds. publikacji zawodowych    tel./fax: 673 28 16; 673 28 19; 673 28 20
262. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych – symbol cyfrowy 713[02]; Nr programu 713[02] /SZ,SP/ MEN / 2001.05.15 M
263. Monter sieci komunalnych – symbol cyfrowy 713[03]; Nr programu 713[03] /SZ, LZ/ MEN / 1999.03.25
264. Monter sieci komunalnych – symbol cyfrowy 713[03]; Nr programu 713[03] /SZ/ MEN / 2001.05.15 M
265. Monter systemów rurociągowych – symbol cyfrowy 713[04]; Nr programu 713[04] /SZ/ MEN / 2001.05.15 M
266. Monter systemów rurociągowych – symbol cyfrowy 713[04]; Nr programu 713[04] /ZSZ/ MENiS / 2002.08.26
267. Posadzkarz – symbol cyfrowy 713[05]; Nr programu 5208 /SZ/ MEN / 1997.06.09
268. Posadzkarz – symbol cyfrowy 713[05]; Nr programu 713[05] /SZ/ MEN / 2001.05.15 M
269. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie – symbol cyfrowy 713[06]; Nr programu 713[06] /LZ/ MEN / 2000.01.20
270. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie – symbol cyfrowy 713[06];
Nr programu 713[06] /SP/ MEN / 2001.05.15 M
271. Monter instalacji gazowych – symbol cyfrowy 713[07]; Nr programu 713[07] /SZ/ MENiS / 2002.01.31 M
272. Monter instalacji gazowych – symbol cyfrowy 713[07]; Nr programu 713[07] /ZSZ/ MENiS / 2002.08.20
273. Monter izolacji budowlanych – symbol cyfrowy 713[08]; Nr programu 713[08] /SZ/ MENiS / 2002.01.31 M
274. Monter izolacji budowlanych – symbol cyfrowy 713[08]; Nr programu 713[08] /ZSZ/ MENiS / 2002.08.20
275. Malarz – tapeciarz – symbol cyfrowy 714[01]; Nr programu 5203 /SZ/ MEN / 1998.04.28
276. Malarz – tapeciarz – symbol cyfrowy 714[01]; Nr programu 714[01] /SZ/ MEN / 2001.05.15 M
277. Kominiarz – symbol cyfrowy 714[02]; Nr programu 714[02] /SZ/ MENiS / 2002.01.31 M
278. Kominiarz – symbol cyfrowy 714[02]; Nr programu 714[02] /ZSZ/ MENiS / 2002.08.20
279. Lakiernik – symbol cyfrowy 714[03]; Nr programu 714[03] /SZ/ MENiS / 2002.01.31 M
280. Lakiernik – symbol cyfrowy 714[03]; Nr programu 714[03] /ZSZ/ MENiS /2002.08.26
281. Blacharz – symbol cyfrowy 721[01]; Nr programu 721[01] /SZ/ MEN / Improve / 1999
282. Blacharz – symbol cyfrowy 721[01]; Nr programu 721[01] /SZ, LZ/ MEN / 2000.11.27
283. Blacharz – symbol cyfrowy 721[01]; Nr programu 721[01] /ZSZ/ MEN / 2006.07.13 M
284. Monter kadłubów okrętowych – symbol cyfrowy 721[02]; Nr programu 5302 /SZ, LZ/ MEN / 1997.07.16
285. Monter kadłubów okrętowych – symbol cyfrowy 721[02]; Nr programu 721[02] /ZSZ-2/ MEN / 2008.02.07 M
286. Blacharz samochodowy – symbol cyfrowy 721[03]; Nr programu 721[03] /SZ/ MENiS / 2002.01.31 M
287. Blacharz samochodowy – symbol cyfrowy 721[03]; Nr programu 721[03] /ZSZ/ MENiS / 2002.08.26
288. Modelarz odlewniczy – symbol cyfrowy 721[04]; Nr programu 722[01] /SZ/ MENiS / 2002.01.31 M
289. Modelarz odlewniczy – symbol cyfrowy 721[04]; Nr programu 722[01] /ZSZ/ MENiS / 2002.08.26
290. Operator obrabiarek skrawających – symbol cyfrowy722[02]; Nr programu 3702 /SZ, LZ/ MEN / 1998.03.09
291. Operator obrabiarek skrawających – symbol cyfrowy 722[02]; Nr programu 722[02] /SZ/ MEN / Improve / 1999
292. Operator obrabiarek skrawających – symbol cyfrowy 722[02]; Nr programu 722[02] /ZSZ,SP/ MEN / 2006.10.16 M
293. Ślusarz – symbol cyfrowy 722[03]; Nr programu 3703 /SZ, LZ, SP/ MEN / 1997.05.12
294. Ślusarz – symbol cyfrowy 722[03]; Nr programu 722[03] /SZ/ MEN / Improve / 1999
295. Ślusarz – symbol cyfrowy 722[03]; Nr programu 722[03] /ZSZ,SP/ MEN / 2006.08.01 M
296. Kowal – symbol cyfrowy 722[04]; Nr programu 722[04] /SZ/ MENiS / 2002.01.31 M
297. Kowal – symbol cyfrowy 722[04]; Nr programu 722[04] /ZSZ/ MENiS / 2002.08.26
298. Mechanik – monter maszyn i urządzeń – symbol cyfrowy 723[02]; Nr programu 723[02] /ZSZ,SP/ MEN / 2006.10.16 M
299. Mechanik – monter maszyn i urządzeń – symbol cyfrowy 723[02]; Nr programu 723[02] /ZSZ,SP/ MEN / 2007.02.08
300. Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych – symbol cyfrowy 723[03]; Nr programu 723[03] / MRiGŻ / 17.07.1998
301. Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych – symbol cyfrowy 723[03];
Nr programu 723[03] /ZSZ,SP/ MEN / 2006.08.01 M
302. Mechanik pojazdów samochodowych – symbol cyfrowy 723[04]; Nr programu 723[04] /SZ/ MEN / WKŁ / 1999.09.27 M Wydawnictwa Komunikacji i Łączności sp. z o.o.  ul. Kazimierzowska 52  02-546 Warszawa, red. nacz. mgr inż. Bogumił Zieliński  tel. centrali: 849 27 51 do 849 27 55 oraz tel. sekretariatu: 849 23 14
303. Mechanik pojazdów samochodowych – symbol cyfrowy 723[04]; Nr programu 723[04] /ZSZ-3,SP-1/ MEN / 2006.06.05 M
304. Mechanik pojazdów samochodowych – symbol cyfrowy 723[04]; Nr programu 723[04] /ZSZ,SP/ MEN / 2007.05.14
305. Monter – instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim – symbol cyfrowy 723[05];
Nr programu 723[05] / MRiGŻ / 17.07.1998
306. Monter – instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim – symbol cyfrowy 723[05];
Nr programu 723[05] /ZSZ,SP/ MEN / 2006.08.01 M
307. Elektryk – symbol cyfrowy 724[01]; Nr programu 4001 /SZ, LZ, SP/ MEN / 1998.04.16
308. Elektryk – symbol cyfrowy 724[01]; Nr programu 724[01] /SZ/ MEN / Improve / 1999
309. Elektryk – symbol cyfrowy 724[01]; Nr programu 724[01] /SZ/ MEN / 2001.07.13
310. Elektryk – symbol cyfrowy 724[01]; Nr programu 724[01] /ZSZ,SP-1/ MEiN / 2006.04.19 M
311. Elektromechanik pojazdów samochodowych – symbol cyfrowy 724[02]; Nr programu 724[02] /ZSZ,SP/ MEN / 2005.09.01
312. Elektromechanik pojazdów samochodowych – symbol cyfrowy 724[02]; Nr programu 724[02] /ZSZ,SP/ MEN / 2006.08.01 M
313. Elektromechanik – symbol cyfrowy 724[05]; Nr programu 724[05] /SZ/ MENiS / 2002.01.31 M
314. Elektromechanik – symbol cyfrowy 724[05]; Nr programu 724[05] /ZSZ/ MENiS / 2002.08.20
315. Monter – elektronik – symbol cyfrowy 725[01]; Nr programu 4003 /SZ, LZ, SP/ MEN / 1997.07.16
316. Monter – elektronik – symbol cyfrowy 725[01]; Nr programu 724[03] /SZ/ MEN / Improve / 1999
317. Monter – elektronik – symbol cyfrowy 725[01]; Nr programu 725[01] /ZSZ-3,SP-1/ MEiN / 2006.04.27 M
318. Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych – symbol cyfrowy 725[02]; Nr programu 724[04] /SZ/ MEN / Improve / 2000
319. Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych – symbol cyfrowy 725[02]; Nr programu 724[04] /SZ/ MENiS / 2002.01.31 M
320. Monter mechatronik – symbol cyfrowy 725[03]; Nr programu 725[03] /ZSZ/ MENiS / 2004.05.05
321. Monter mechatronik – symbol cyfrowy 725[03]; Nr programu 725[03] /ZSZ-3/ MEiN / 2006.04.27 M
322. Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych – symbol cyfrowy 731[01];
Nr programu 3901/SZ, LZ/ MEN / 1998.02.24
323. Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych – symbol cyfrowy 731[01];
Nr programu 731[01] /SZ/ MEN / Improve / 1999
324. Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych – symbol cyfrowy 731[01];
Nr programu 731[01] /ZSZ/ MEN / 2006.10.16 M
325. Monter instrumentów muzycznych – symbol cyfrowy 731[02]; Nr programu 4901 /SZ, LZ, SP/ MEN / 1998.05.18
326. Mechanik precyzyjny – symbol cyfrowy 731[03]; Nr programu 731[03] /SZ/ MENiS / 2002.01.31 M
327. Mechanik precyzyjny – symbol cyfrowy 731[03]; Nr programu 731[03] /ZSZ/ MENiS / 2002.08.20
328. Optyk – mechanik – symbol cyfrowy 731[04]; Nr programu 731[04] /ZSZ/ MENiS / 2002.08.20
329. Optyk – mechanik – symbol cyfrowy 731[04]; Nr programu 731[04] /ZSZ/ MEN / 2008.11.24 M
330. Zegarmistrz – symbol cyfrowy 731[05]; Nr programu 731[05] /SZ/ MENiS / 2002.01.31 M
331. Zegarmistrz – symbol cyfrowy 731[05]; Nr programu 731[05] /ZSZ/ MENiS / 2002.08.20
332. Złotnik – jubiler – symbol cyfrowy 731[06]; Nr programu 731[06] /SZ/ MENiS / 2002.01.31 M
333. Złotnik – jubiler – symbol cyfrowy 731[06]; Nr programu 731[06] /ZSZ/ MENiS / 2002.08.26
334. Introligator – symbol cyfrowy 734[02]; Nr programu 734[02] /ZSZ/ MENiS / 2002.08.26
335. Introligator – symbol cyfrowy 734[02]; Nr programu 734[02] /ZSZ,SP/ MEN / 2007.11.06 M
336. Cukiernik – symbol cyfrowy 741[01]; Nr programu 741[01] /SZ, LZ/ MEN / 2000.11.10
337. Cukiernik – symbol cyfrowy 741[01]; Nr programu 741[01] /ZSZ,SP/ MEN / 2006.08.01 M
338. Piekarz – symbol cyfrowy 741[02]; Nr programu 741[02] /SZ/ MEN / 2000.12.05
339. Piekarz – symbol cyfrowy 741[02]; Nr programu 741[02] /ZSZ,SP/ MEN / 2006.10.16 M
340. Rzeźnik – wędliniarz – symbol cyfrowy 741[03]; Nr programu 741[03] /SZ/ MEN / 2000.01.31
341. Rzeźnik – wędliniarz – symbol cyfrowy 741[03]; Nr programu 741[03] /ZSZ-3,SP-1/ MEN / 2006.06.05 M
342. Stolarz – symbol cyfrowy 742[01]; Nr programu 4302 /SZ, LZ/ MEN / 1997.06.09
343. Stolarz – symbol cyfrowy 742[01]; Nr programu 742[01] /ZSZ/ MEN / 2007.01.19 M
344. Koszykarz – plecionkarz – symbol cyfrowy 742[02]; Nr programu 742[02] /SZ/ MENiS / 2002.01.31 M
345. Koszykarz – plecionkarz – symbol cyfrowy 742[02]; Nr programu 742[02] /ZSZ/ MENiS / 2002.08.20
346. Krawiec – symbol cyfrowy 743[01]; Nr programu 4501 /SZ-3, LZ-4, SP/ MEN / 1997.07.16
347. Krawiec – symbol cyfrowy 743[01]; Nr programu 743[01] /SZ/ MEN / Improve / 1999
348. Krawiec – symbol cyfrowy 743[01]; Nr programu 743[01] /ZSZ,SP/ MEN / 2006.12.20 M
349. Kuśnierz – symbol cyfrowy 743[02]; Nr programu 4507 /SZ-3, LZ-4, SP/ MEN / 1998.04.16
350. Kuśnierz – symbol cyfrowy 743[02]; Nr programu 743[02] /ZSZ/ MEN / 2007.11.06 M
351. Tapicer – symbol cyfrowy 743[03]; Nr programu 4303 /SZ, LZ/ MEN / 1998.04.16
352. Tapicer – symbol cyfrowy 743[03]; Nr programu 743[03] /ZSZ/ MEN / 2006.12.20 M
353. Rękodzielnik wyrobów włókienniczych – symbol cyfrowy 743[04]; Nr programu 743[04] /ZSZ/ MENiS / 2005.01.31
354. Rękodzielnik wyrobów włókienniczych – symbol cyfrowy 743[04]; Nr programu 743[04] /ZSZ/ MEN / 2008.12.01 M
355. Kaletnik – symbol cyfrowy 744[01]; Nr programu 4602 /SZ/ MEN / 1997.07.16
356. Kaletnik – symbol cyfrowy 744[01]; Nr programu 744[01] /ZSZ/ MEN / 2007.11.06 M
357. Obuwnik – symbol cyfrowy 744[02]; Nr programu 4601 /SZ,LZ,SP/ MEN / 1997.06.09
358. Obuwnik – symbol cyfrowy 744[02]; Nr programu 744[02] /ZSZ,SP/ MEN / 2007.05.14 M
359. Garbarz skór – symbol cyfrowy 744[03]; Nr programu 744[03] /SZ/ MENiS / 2002.01.31 M
360. Garbarz skór – symbol cyfrowy 744[03]; Nr programu 744[03] /ZSZ/ MENiS / 2002.08.20
361. Górnik eksploatacji otworowej – symbol cyfrowy 811[01]; Nr programu 711[01] /SZ,LZ/ MEN / 2000.12.05
362. Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej – symbol cyfrowy 812[01]; Nr programu 3604 /SZ, LZ/ MEN / 1997.07.16
363. Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej – symbol cyfrowy 812[01];
Nr programu 812[01] /SZ/ MEN / Improve / 1999
364. Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej – symbol cyfrowy 812[01[;
Nr programu 812[01] /ZSZ-3/ MEN / 2007.11.06 M
365. Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych – symbol cyfrowy 812[02]; Nr programu 3601 /SZ, LZ/ MEN / 1998.03.09
366. Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych – symbol cyfrowy 812[02]; Nr programu 812[02] /ZSZ-3/ MEN / 2007.11.06 M
367. Operator maszyn i urządzeń odlewniczych – symbol cyfrowy 812[03]; Nr programu 3602 /SZ, LZ/ MEN / 1998.04.16
368. Operator maszyn i urządzeń odlewniczych – symbol cyfrowy 812[03]; Nr programu 812[03] /ZSZ/ MEN / 2008.02.07 M
369. Operator urządzeń przemysłu ceramicznego – symbol cyfrowy 813[01]; Nr programu 813[01] /SZ, LZ/ MEN / 2000.01.24
370. Operator urządzeń przemysłu szklarskiego – symbol cyfrowy 813[02]; Nr programu 813[02] /SZ, LZ/ MEN / 2000.01.24
371. Operator urządzeń przemysłu szklarskiego – symbol cyfrowy 813[02]; Nr programu 813[02] /ZSZ/ MEN / 2009.02.02 M
372. Operator urządzeń przemysłu chemicznego – symbol cyfrowy 815[01]; Nr programu 4101 /SZ, LZ/ MEN / 1998.06.18
373. Operator urządzeń przemysłu chemicznego – symbol cyfrowy 815[01]; Nr programu 815[01] /ZSZ/ MEN / 2008.11.24 M
374. Drukarz – symbol cyfrowy 825[01]; Nr programu 734[01] /ZSZ,SP/ MEN / 2007.02.08
375. Drukarz – symbol cyfrowy 825[01]; Nr programu 825[01] /ZSZ,SP/ MEN / 2008.02.07 M
376. Operator maszyn w przemyśle włókienniczym – symbol cyfrowy 826[01]; Nr programu 4401 /SZ-3, LZ-4/ MEN / 1998.04.16
377. Operator maszyn w przemyśle włókienniczym – symbol cyfrowy 826[01]; Nr programu 826[01] /ZSZ-3/ MEN / 2008.12.16 M
378. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego – symbol cyfrowy 827[01];
Nr programu 827[01] /ZSZ,SP/ MEN / 2006.10.16
379. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego – symbol cyfrowy 827[01];
Nr programu 827[01] /ZSZ-3,SP-1/ MEN / 2008.11.24 M
380. Mechanik maszyn i urządzeń drogowych – symbol cyfrowy 833[01]; Nr programu 712[09] /SZ/ MENiS / 2001.12.29
381. Operator maszyn leśnych – symbol cyfrowy 833[02]; Nr programu 614[02] / SZ/ MENiS / 2001.12.29
382. Operator maszyn leśnych – symbol cyfrowy 833[02]; Nr programu 833[02] /ZSZ/ MEN / 2007.01.19 M
383. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – symbol cyfrowy 913[01]; Nr programu 913[01] /ZSZ/ MENiS / 2005.05.20
384. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – symbol cyfrowy 913[01]; Nr programu 913[01] /ZSZ/ MEN / 2007.02.08 M

Objaśnienia:

M – program nauczania o strukturze modułowej

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.