Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

III konkurs "e-Biuro"

Zaproszenie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego 
do udziału w III edycji konkursu „e-Biuro”.

 

 

Już po raz trzeci  mam zaszczyt zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie „e-Biuro”, którego celem jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów przy wykorzystaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, znajomością zagadnień z przedsiębiorczości,  oraz poprzez bogate doświadczenie w pracy z programami biurowymi i posługiwaniem się językiem obcym, przygotowanie ich do pracy zawodowej.

 

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

Etap I – eliminacje – 16 marca 2015

Etap I – odbędzie się w szkole macierzystej uczniów i polegać będzie na rozwiązaniu on-line testu (quizu) na platformie elektronicznej konkursu w ściśle określonym czasie. Tematyka zadań związana będzie z obsługą programów biurowych takich jak: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, grafika menadżerska i prezentacyjna, bazy danych, oprogramowanie OCR, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zagadnień z przedsiębiorczości i umiejętności posługiwania się językiem obcym.

Część zadań będzie udostępnionych w dwóch wersjach językowych – angielskim i niemieckim.

O szczegółach organizacyjnych (dane dostępowe, logowanie) nauczyciele-opiekunowie zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na dwa tygodnie przed terminem etapu I.

Wyniki eliminacji oraz lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostaną opublikowane na stronie www.konkursy.rcre.opolskie.pl w terminie do 3 dni od ich przeprowadzenia.

Etap II – finał wojewódzki – 13 kwietnia 2014;

Finał wojewódzki odbędzie się w pracowni Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Udział w finale weźmie 10 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w etapie I.

Zadaniem uczestników finału będzie wykonanie zadań praktycznych w pracowni komputerowej RCRE w Opolu, które będą dotyczyć:

  • opracowania dokumentacji biurowej (informacyjnej, sprawozdawczej, prawniczej),
  • przygotowanie korespondencji seryjnej,
  • przetwarzania dokumentów w różnych formatach;
  • zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego do opracowania rozliczeń finansowych, wyników sprawozdawczych oraz zadań związanych z przedsiębiorczością,
  • zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w obsłudze biurowej (pozyskiwanie informacji, przesyłanie oraz przetwarzanie w chmurze),
  • część zadań będzie przygotowana w języku angielskim lub niemieckim (w zależności od zadeklarowanego języka obcego)

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Zgłoszenia do konkursu można dokonać za pomocą „Formularza zgłoszeniowego” pod adresem http://www.konkursy.rcre.opolskie.pl/new/j17/index.php/e-biuro/formularz-zgloszeniowy

Więcej informacji na stronie http://www.konkursy.rcre.opolskie.pl/new/j17/index.php/e-biuro

 

Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.