Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Studia podyplomowe w zakresie przedmiotów zawodowych.

   Uniwersytet  Śląski oraz Politechnika Śląska w ramach projektu Kapitał Ludzki prowadzi rekrutację na studia podyplomowe wśród osób, które są zainteresowane  podwyższeniem kwalifikacji lub pracą w sektorze edukacji poprzez uzyskanie uprawnień do nauczania jednego z poniższych przedmiotów:
•    Teleinformatyka
•    Technika urządzeń audiowizualnych
•    Mechanika automatyki przemysłowej
•    Mechanika urządzeń precyzyjnych
•    Mechatronika
•    Technika urządzeń informatycznych
•    Elektromechanika
•    Mechanika maszyn i urządzeń
•    Technika bezpieczeństwa i higieny pracy
•    Obsługa finansowo-statystyczna
•    Obsługa biurowa instytucji administracji publicznej
•    Logistyka procesów produkcyjno-usługowych
•    Logistyka dystrybucji towarów i usług
•    Opieka andragogiczna i pielęgnacyjna
Dokładne informacje dotyczące projektu oraz rekrutacji można uzyskać na stronie: www.nauczyciel.us.edu.pl

Odwiedza nas 59 gości oraz 0 użytkowników.